Ondernemers vragen niet tijdig om hulp.

Een soort van wegenwacht voor ondernemers, dat is de website www.155.nl ‘Help een bedrijf’ van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.
In een half jaar tijd hebben 22 ondernemers uit Kerkrade zich bij 155 gemeld. Ondernemers die het zakelijk niet voor de wind gaat en die dringend objectief advies nodig hebben. “Dat de gemeente sinds september een overeenkomst heeft met IMK blijkt dus allerminst overbodig”, stelt bedrijfsadviseur Manon Berger, die onder meer in Kerkrade bedrijven adviseert en begeleidt. “De meest uiteenlopende problemen vragen om de meest creatieve oplossingen.”
Van de ondernemers die 155 hebben geraadpleegd is een groot deel nog actief. Zonder de hulp van 155 was dat wellicht niet het geval geweest. “Ondernemers vragen niet om hulp. Ze lossen problemen graag zelf op”, zegt mevrouw Berger. “Als ze uiteindelijk dan toch de stap maken, is het vaak (te) laat en is hun bedrijf niet of moeilijk meer te redden.”

Diverse problemen

Dat een bedrijf minder goed gaat dan verwacht, kan uiteenlopende oorzaken hebben. Enkele voorbeelden die Berger noemt zijn:
• debiteuren die te laat betalen
• problemen door een echtscheiding
• uitval door ziekte van de ondernemer of personeel
• een ondermaatse winkelpresentatie
• vergrijsd klantenbestand (onvoldoende nieuwe klanten)
• te lang blijven zitten op de verkeerde plek
• werkzaamheden waardoor de winkel slechter bereikbaar wordt

Berger moet ondernemers vaak confronteren met de harde realiteit, maar ook proberen de zaak weer op de rails krijgen. “Schulden en betalingsachterstanden zijn een gevolg, geen oorzaak. Vaak zit het bij ondernemers vast tussen de oren. Zonder hulp kunnen ze de omschakeling niet maken en verandert er niets. Of ze zijn veel te laat, gemiddeld zo’n anderhalf jaar. Ondertussen hebben de problemen zich opgestapeld. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bedrijven die zich bij ons melden, gered had kunnen worden als er eerder advies was gezocht.”

Passend advies

155 is een soort wegenwacht, vindt Berger. “We zien snel hoe het bedrijf ervoor staat en helpen om de zaak vlot te trekken. Ons advies varieert van een baan zoeken naast het bedrijf, een gerichte promotiecampagne tot het verplaatsen van de onderneming. Elk bedrijf is uniek en vraagt om passend advies. In enkele situaties moeten we stellen dat het perspectief voor het bedrijf onvoldoende is. Dan streven we naar een zo zacht mogelijke landing en helpen de ondernemer daarbij. Het klinkt vreemd, maar voor veel ondernemers is die conclusie ook een opluchting. Ermee stoppen is namelijk voor de meeste ondernemers een keuze die ze niet snel zelf zullen maken. Maar gelukkig kunnen we merendeel van de ondernemers helpen met een duw in de goede richting.”

155 help een bedrijf

Foto Afdeling communicatie Kerkrade

Geef een reactie