Nieuwe tunnel voor ruiters, wandelaars en fietsers Hamstraat

Door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg vinden er diverse aanpassingen plaats aan het wegennet in Kerkrade. Eén van die aanpassingen had betrekking op het ontwerp ter hoogte van de kruising van de Hamstraat met de nieuwe Baamstraat. Hier werd onlangs een nieuwe ‘paardentunnel’ gerealiseerd.


Veiliger en sneller. De genoemde kruising ligt aan de zuidzijde van het nieuwe knooppunt van de Buitenring en de bestaande Hamstraat. In eerste instantie was hier een gelijkvloerse kruising voorzien met stoplichten en een middengeleider. Deze stoplichten waren bedoeld voor fietsers, wandelaars maar ook voor ruiters, afkomstig van de nabij gelegen Ruitersportcentrum De Groene Vallei. Voor ruiters en paarden zou dit echter een moeilijk te nemen barrière zijn geweest aangezien zij dan op een smal stuk stil moesten blijven staan midden op een drukke weg. Ook zou het oversteken veel tijd kosten met deze oplossing.

Wethouder Jo Bok (Buitenring): “Daarom hebben de Provincie Limburg, de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg en de gemeente Kerkrade overlegd over een alternatief. Op verzoek van de gemeente Kerkrade werd het idee van een tunnel onderzocht; onze projectleider uitvoering Buitenring, Leon Gouverne, heeft zich hier voor ingezet. Gezien de vele voordelen van een tunnel is gekozen voor deze oplossing. Hier zijn wij zeer tevreden over!”

Tunnel gereed. Het oversteken van de weg door middel van een tunnel is een stuk veiliger en sneller voor voetgangers, fietsers en ruiters met hun paarden. Ook wordt de doorstroming van het autoverkeer niet gehinderd. Door de keuze van een paardentunnel kunnen het stoplicht en de middengeleider vervallen. De kostenbesparing hiervan volstond om de tunnel voor fietsverkeer, voetgangers en ruiters te bouwen binnen het budget.


Familie Esser van Ruitersportcentrum De Groene Vallei is zeer verheugd met de komst van de tunnel: “Wij zullen zeker veel gebruik gaan maken van het nieuwe tunneltje. De veiligheid voor fietsers, wandelaars, ruiters met hun paarden is heel belangrijk. Ook groepjes kinderen op paarden of pony’s kunnen op deze manier veilig van de ene naar de andere kant komen.”
De tunnel is begin juni 2017 gereed gemaakt. Door de gekozen bouwmethode kon deze tunnel in 1 week tijd gerealiseerd worden. De weg erdoorheen moet nog afgerond worden, dit zal op korte termijn gebeuren.

Foto Afdeling communicatie Kerkrade

Geef een reactie