Wandelgebied Zuidplas Sibelco vooralsnog alleen op woensdagen open voor publiek

 

Op 23 juli a.s. is het al weer een jaar geleden dat firma Sibelco een prachtig wandelgebied (gedeeltelijk) open stelde voor bezoekers. Openstelling maakte immers deel uit van onderhandelingen over verlenging van de ontgrondingsvergunning met als plan om het terrein te herontwikkelen tot voor publiek toegankelijke recreatie- en natuurgebieden.

Zoals bekend loopt de huidige ontgrondingsvergunning van Sibelco in 2020 af. Niettemin wil Sibelco nog 19 jaar doorgaan met winning van het hoogwaardige zilverzand, c.q. kwartszand, en wel tot het jaar 2035. De (Heksenberg) grondstof gaat, na winning, naar de glasindustrie ter vervaardiging van glazen producten met de allergrootste transparantie. Voor Sibelco dus van groot belang dat zij zilverzand kunnen blijven winnen en ook voor Nederland economisch gezien ook van essentiële betekenis is. Mocht de ontgrondingsvergunning tot 2035 verleend worden dan wil het bedrijf, weliswaar gefaseerd, ontginnen, herinrichten en vervolgens het gebied aan Natuurmonumenten opleveren en overdragen. M.a.w. dan teruggeven aan de natuurliefhebbers.

Het nieuwe wandelgebied werd gesitueerd in de zogenaamde Westplas van groeve Sibelco parallel liggende, enerzijds aan de (via een wal verscholen) Euregioweg en anderzijds het voet/fietspad vanaf de Heideveldweg Heksenberg. Bij de openstelling verleden jaar, en ook de periode daarna, waren bij de vele bezoekers alleen maar lovende en positieve geluiden te horen. Sterker nog zo was de algemene gedachtegang: in dit opengestelde gebied overheerst een sirene stilte. M.a.w. hier kwamen al verleden jaar de bezoekers tot rust en voelde zich zeker op het gemak. Een prettige gewaarwording toch. Genoemde Westplas groeve Sibelco werd verleden jaar voor drie maanden voor het publiek opengesteld op de woensdagen en zaterdagen. De bezoekers konden in 2016 dan ook genieten van puur natuurschoon als zijnde toen ook een bijzondere aanwinst voor de directe regio.

Maar bedrijf Sibelco heeft uiteraard niet stil gezeten en nu juni 2017 heeft het bedrijf een nieuwe dimensie toegevoegd aan een volgende fase van herinrichten met als einddoel overdraging aan Natuurmonumenten, c.q. teruggeven aan de natuurliefhebbers. Onlangs heeft het bedrijf de Zuidplas van de Sibelco groeve voor de zomerperiode 2017 opnieuw opengesteld voor het publiek. In tegenstelling tot verleden jaar kunnen bezoekers uitsluitend op de woensdagen (dus niet meer op de zaterdagen) tussen 17.00 en 19.00 uur de Zuidplas bezoeken. Het gebied is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars.

Archieffoto: Callie Steijaert

Geef een reactie