‘Gemeente Landgraaf is gepasseerd in de besluitvorming rond herindeling’

 Rechter: Provinciale Staten moeten ingrijpen

“Dit oordeel van de rechter in de herindelingskwestie Landgraaf-Heerlen is vernietigend voor de provincie. Het toont voor de zoveelste keer aan dat Gedeputeerde Staten de procedures en eigen beleidsuitgangspunten willens en wetens opzij geschoven hebben. Voor de leden van Provinciale Staten kan er geen duidelijker signaal zijn om het herindelingsvoorstel morgen af te wijzen. Dit kun je niet negeren.”

Snoeihard

Dat is de reactie van coördinerend wethouder Freed Janssen namens het Landgraafs college op de uitspraak van de rechter. Die heeft de eis van het Landgraafs college van B en W om de gedwongen herindeling stop te zetten of op te schorten niet gehonoreerd. Maar in zijn afwegingen is de rechter snoeihard over de handelwijze van Gedeputeerde Staten in dit dossier.

Vonnis

In het vonnis zegt de rechter dat de fouten die door Gedeputeerde Staten zijn gemaakt door Provinciale Staten gecorrigeerd moeten worden. De rechter stelt vast dat de gemeente in de provinciale besluitvorming is gepasseerd. Hij staat erbij stil dat Gedeputeerde Staten de regierol oppakte op de dag nadat de herindeling in de gemeenteraad van Landgraaf was afgewezen, in de wetenschap dat de gemeente geen volwaardig college meer had waarmee het wettelijk verplichte overleg kon worden gevoerd. Vervolgens is de vaststelling van het herindelingsontwerp aangekondigd vóórdat in Landgraaf een nieuw college was gevormd. Dit alles “wekt de indruk dat de provincie de gemeente zonder het voorgeschreven overleg heeft gepasseerd en in wezen zonder overleg het herindelingsontwerp heeft vastgesteld dat de raad van de gemeente niet wilde vaststellen”, aldus de rechter.

Geef een reactie