De gemeente Kerkrade heeft de Hannie de Heus trofee gekregen. Dat is een stimuleringsprijs voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Stichting ABC reikt de prijs jaarlijks uit aan personen, gemeenten en organisaties die zich bijzonder hebben ingespannen voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Dit jaar gebeurde dat voor de twaalfde keer.

De gemeente Kerkrade kreeg de trofee voor de keuze voor een brede aanpak van laaggeletterdheid. Er zijn bijvoorbeeld taalcursussen in de wijk voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En er is een Taalhuis in de bieb voor allerlei vragen. Daarnaast wordt geprobeerd mensen bewust maken en de angst weg te nemen om over het probleem te praten.

Voor die aanpak werkt de gemeente samen met Arcus College, Impuls en Bibliotheek Kerkrade. Zij hebben afgesproken dat ze zelf ook beter met klanten gaan communiceren, door bijvoorbeeld makkelijkere brieven te versturen.

“Het grootste compliment gaat wat mij betreft naar de gemeenteraad”, zegt wethouder Schlangen (Onderwijs). “Die heeft laaggeletterdheid aangekaart en gepleit voor een aanpak waarbij veel organisaties samenwerken. In Kerkrade hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Vaak schamen ze zich daarvoor en verliezen ze het contact met de buitenwereld. Met een brede aanpak bereik je iedereen en kun je ook de mensen met de grootste problemen helpen.”

Deelnemersdag

De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse deelnemersdag van de Stichting ABC. De deelnemersdag is voor mensen en taalambassadeurs die een cursus lezen en schrijven volgen of hebben gevolgd op een ROC. Taalambassadeurs zijn mensen die zelf moeite hadden met lezen en schrijven en nu anderen helpen. Stichting ABC is een stichting voor laaggeletterden in heel Nederland. De stichting is opgezet door mensen die zelf moeite hebben of hadden met lezen en schrijven. De stichting behartigt hun belangen, organiseert ontmoetingsdagen en stimuleert mensen taalcursussen te volgen.

Jenny Roost

De prijs bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk van kunstenares Jenny Roost, die elk jaar een kunstwerk maakt van een letter. Dit jaar was de letter ‘L’ aan de beurt.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade

Geef een reactie