Hoofdmenu

vrijdag, juli 21st, 2017

 

Verplaatsing Tihange UIT zuil naar bedrijventerrein C-Mill

  Hendel bijna 180.000 keer overgehaald Verplaatsing Tihange UIT Zuil     De Tihange UIT Zuil, die sinds april dit jaar voor het stadhuis van Heerlen staat, wordt verplaatst. Dat de zuil na verloop van tijd verplaatst zou worden was vanaf het begin gepland. Maar vanwege klachten van geluidsoverlast door omwonenden wordt hij versneld verplaatst. Bijna 180.000 keer is de hendel inmiddels overgehaald. De Tihange UIT Zuil krijgt voorlopig een nieuwe plek op bedrijventerrein C-Mill.   Dat de actie eenLees meer


Respect, daar draait het om in het Burgerhoes

In het Burgerhoes werken de gemeente en de partners sinds een klein jaar samen om de inwoners van Landgraaf van dienst te zijn. De samenwerking verloopt prettig en met een spetterende Open Dag op 8 april jl. hebben we het Burgerhoes officieel geopend. Als inwoner kunt u binnenlopen voor een van de diensten van haar ‘bewoners’, maar ook zomaar, om een kijkje te komen nemen. Respect, daar draait het om in het Burgerhoes. Dat is een belangrijk vertrekpunt voor onzeLees meer


Ontruimingen sluiting Lindelaufer Gewande 56-60

Ontruimingen sluiting Vandaag vindt de ontruiming plaats van de standplaatsen Lindelaufer Gewande 56-60en wordt het naastgelegen bedrijfsperceel Lindelaufer Gewande 54 gesloten. De ontruiming van de standplaatsen vindt plaats door de deurwaarder op last van de gemeente. Ooklaat de gemeente het bedrijfsperceel sluiten opbasis van de Opiumwet c.q. het Damocles-beleid. Waarom deze ontruiming?  Sinds 2000 ontstonden regelmatig huurachterstanden. Begin 2016 was de huurachterstand voor beide huurders opgelopen tot 50 maanden.De gemeente heeft haar vorderingen aan het adres van de betreffende bewonersinLees meer


Wijze lessen tijdens verkeerseducatiedagen

Op de foto van links naar rechts Jos Mousset van de afdeling verkeer van de gemeente Kerkrade, wethouder Jo Bok (Verkeer), projectleider Lou Schurer en docent Franco Peters van BCPL.  Brugklassers van Beroepscollege ParkstadLimburg, locatie Holz, namen op 4 juli deel aan deverkeerseducatiedagen die bij hen op schoolwerden gehouden. Doel van de dag was leerlingen te laten nadenkenover veiligheid in het verkeer. Aan de hand vanworkshops werden de jongeren onder meergewezen op de gevaren van bellen en appenonderweg, zowel op de fiets als te voet.Daarnaast werd ook het reactievermogen getesten werden de deelnemers geconfronteerd methun eigen gedrag en dat van anderen in hetverkeer. Zo werd gediscussieerd over hoe je het bestekunt omgaan met agressie of zelfs pestenonderweg. Maar ook over de effecten vanverslavingen op de verkeersdeelname. Langduriggamen of met de smartphone bezig zijnveroorzaakt vermoeidheid, maar ook een gebrek aan realiteitszin. “Je begrijpt niet meer wat er om je heen gebeurt”, zegt JoBok (wethouder Verkeer). “Dat is levensgevaarlijk.” Bij beginnende pubers is het ook belangrijk om te praten over alcohol- endrugsgebruik en de risico’s daarvan. “Op die leeftijd wordt vaak geëxperimenteerd”, legt de wethouder uit. “Drinken, maar ookdrugsgebruik heeft direct gevolgen voor ieders veiligheid in het verkeer. Jongeren moeten zich echt bewust zijn van de risico’s.” Overigens werd niet de hele dag vermanend met de vinger gewezen naar de jongeren. De strenge boodschap om zich veilig tegedragen in het verkeer werd de deelnemers op vaak humoristische wijze gebracht. Zo leerden ze aan de hand van potjesrolstoelbasketbal dat je ook respect moet hebben voor de minder mobiele of snelle weggebruikers. “Wijze lessen op luchtigewijze beklijven vaak het best”, zegt wethouder Bok. “Ik verwacht dan ook dat de wegen, fietspaden en voetpaden in Kerkradesinds 4 juli alweer veiliger zijn geworden.” Foto afdeling communicatie Gemeente Kerkrade


Zondag 23 juli ‘ Tweede bakdag in ’t Bakkes va Welte in de Loorenhof ‘

  De eerste vlaaien zijn vanaf 13 uur klaar en ben je tot 17 uur van harte welkom. Om 14 uur presenteert Ger Prickaerts zijn muzikale ode op het Bakkes va Welte. Ingang bakkes, de Doom 5 in Welten (parkeerkaats Plus supermarkt). Voor meer informatie kijk ook op www.deloorenhof.nl Iets anders op de planning staan op 23 juli? Geen probleem. we bakken ook nog op 27 augustus, 24 september en voor het laatst in 2017 op 22 oktober (mits de weergodenLees meer


Philharmonie zuidnederland gesteund door Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft vertrouwen in de rol die de philharmonie zuidnederland speelt voor de hele regio Zuid-Nederland. Wel uit ze zorgen over de subsidiering door alle betrokken overheden. De Raad voor Cultuur noemt de keuze van het orkest voor twee standplaatsen en behoud van huidige formatie weloverwogen. De Provincie Limburg heeft al eerder de voorkeur voor dit scenario uitgesproken en reageert verheugd op het advies over de toekomst van de philharmonie zuidnederland. In 2016 adviseerde de Raad voorLees meer


Rabo Dikke Banden Race!

Op vrijdag 28 juli 2017 is het weer zover, dan klinkt om 17.00 uur het startschot van de Rabo Dikke Banden Race tijdens de RaboRonde Heerlen. De Dikke Banden Race is een fietswedstrijd speciaal voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar (zonder wielerlicentie) op het officiële parcours van de RaboRonde Heerlen. Dat mag je niet missen.   Inschrijven kan via de site www.raborondeheerlen.nl.   Leeftijd Op basis van je leeftijd race je een aantal rondjes overLees meer


Viva la Vida op 27 juli feestelijk welkom geheten in Kerkrade

Viva la Vida ! Leve het leven ! Sinds een aantal weken staat de elf meter hoge blikvanger van de befaamde kunstenaar Ripollés op z’n plek in Kerkrade. Viva la Vida is meer dan een beeld. Het symboliseert het nieuwe elan van Kerkrade. Zoals het mijnwerkersbeeld d’r Joep de trots van het verleden uitdraagt zo staat Viva La Vida voor optimisme en vrolijkheid. Viva la Vida is een ode aan het goede leven in het Kerkrade van de toekomst. OfficieelLees meer