Ergernis bij bewoners om te vroeg aangeboden PMD-afval neemt toe in Landgraaf

PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) wordt nog steeds op onjuiste dagen buiten gezet. Dit zorgt voor veel overlast en ergernissen bij de directe buurtbewoners. Het aantal meldingen en klachten hierover neemt toe. Wij verzoeken u daarom nogmaals om de PMD-zakken op de juiste dag, de juiste plaats én het juiste tijdstip aan te bieden!

Alleen op de juiste dag én plek.Op veel plaatsen wordt PMD-afval niet op de juiste dag, tijdstip of plek aangeboden. Zakken blijven vaak dagenlang liggen en dat veroorzaakt overlast voor omwonenden. Zet de zakken op de juiste dag (kijk hiervoor op de afvalwijzer!) vóór 8.00 uur op de juiste aanbiedplaats! Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat alles wordt opgehaald.

Te laat? Weer naar binnen!

Te laat aangeboden PMD-zakken worden niet meer opgehaald! Haal ze in dit geval aan het eind van de dag weer naar binnen. U voorkomt hiermee vervuiling van uw eigen woonomgeving. De gemeente en Rd4 hebben geen capaciteit om naast de reguliere inzameldagen het onjuist aangeboden PMD-afval op te halen. Uiteraard kunt u PMD-afval wel dagelijks gratis kwijt op het milieupark.

Alleen PMD(-zakken) aanbieden. Zeer regelmatig zien we dat PMD-afval in vuilniszakken of andere zakken wordt aangeboden. Of dat ander afval bij het PMD wordt aangeboden. PMD-afval dat op een onjuiste wijze wordt aangeboden of is vervuild met ander afval wordt niet meegenomen en blijft dus liggen! Voor alle duidelijkheid, PMD is alleen verpakkingsmateriaal dus geen tempex en hard plastic, denk hierbij aan een emmer, wasmand of krat! Dat laat Rd4 dan ook staan omdat de gemeente een boete krijgt als het PMD-afval vervuild is. Deze afvalstromen kunt u wel gratis naar het milieupark brengen.

PMD-palen.  Op een paar locaties in Landgraaf staan zogenaamde PMD-palen. Ook hier geldt dat deze enkel en alleen gebruikt mogen worden op de inzameldag zelf. Het is niet de bedoeling deze palen te gebruiken voor het tussentijds ophangen van PMD-zakken.

Wilt u niet wachten op de eerstvolgende ophaaldag voor PMD-afval? Breng dan uw PMD-afval tussentijds weg naar milieupark. Dit is gratis.

 

Bron Gemeente landgraaf en Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie