Vrijdag 15 september startte de eerste van vijftien dorpsbijeenkomsten onder de noemer ‘ONS BEEKDAELEN maken we samen!’.

Gespreksleiders/raadsleden Mia Lamerichs en Ton Kollée gingen onder begeleiding van Bart Swanenvleugel en Ben van Essen in gesprek met burgers over allerlei verschillende thema’s. De ambitie is dat er in Beekdaelen een sterke relatie ontstaat tussen gemeente en de gemeenschap. Daarvoor wil de gemeente steeds in gesprek zijn met bewoners, verenigingen en ondernemers.

 

Thema’s die besproken werden waren onder andere de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap, veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid, landschappelijke ontwikkeling, wonen, werken, verenigingen en ouderen. Daarnaast konden de aanwezigen ook zelf thema’s aandragen om samen met dorpsgenoten te bespreken. Leefbaarheid en saamhorigheid en met name het actieve verenigingsleven werden genoemd als belangrijke thema’s, niet alleen voor de kern Merkelbeek maar voor alle kernen van de toekomstige gemeente Beekdaelen.

Voor de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen is het belangrijk te horen wat inwoners, ondernemers en verenigingen belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente Beekdaelen, voor hun dorp, buurt, vereniging, bedrijf of voor ieder persoonlijk. Samen met dorpsgenoten werd besproken wat men in de kernen waardeerde,  waar men meer van zou willen. En, welke bijdrage gemeente en samenleving daar samen aan kunnen leveren.

De opbrengsten van de bijeenkomsten worden op 1 februari 2018 met alle deelnemers besproken en worden meegegeven aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Vandaag 19 september  vindt de eerste bijeenkomst in de gemeente Nuth plaats, in de kern Hulsberg in gemeenschapshuis De Langeberg.

Meer informatie

Overzicht dorpsbijeenkomsten »
Kijk ook op de website Beekdaelen.nl » voor meer informatie over de data en locaties van de bijeenkomsten en onze toekomstige gemeente, volg ons via facebook/gembeekdaelen of bekijk ‘Ons Beekdaelen maken we samen!’ op ons YouTube-kanaal.

Foto Gemeente Onderbamken

Geef een reactie