Begin oktober ontvangen ruim 30.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Parkstad Limburg, waaronder meer dan vijfduizend personen verspreid over de buurten in onze gemeente, een brief met de uitnodiging om een vragenlijst over een reeks onderwerpen, waaronder veiligheid, leefbaarheid en gemeentelijke dienstverlening in te vullen.

Met dit burgeronderzoek willen de gemeenten in Parkstad Limburg signalen vanuit de bevolking krijgen, zodat ze daar in het gemeentelijke beleid rekening mee kunnen houden. Daarbij gaat het vooral ook om de directe woonomgeving van de mensen, zoals verloedering, wonen, voorzieningen, veiligheid, maar ook over de gemeentelijke dienstverlening. De onderzoeksuitkomsten worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid in de buurten en de effecten van de inspanningen die reeds verricht zijn. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om verbeteringen aan te brengen.

Mocht u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek dan vraagt het college van burgemeester en wethouders u vriendelijk aan het onderzoek mee te werken.

Het tweejaarlijkse burgeronderzoek wordt voor de negende keer sinds 2001 gehouden. Door de uitkomsten van dit jaar te vergelijken met die van voorgaande onderzoekjaren kan worden gemeten in hoeverre zaken zich gunstig dan wel ongunstig in de buurten en de gemeente ontwikkeld hebben. Tevens kunnen trends over een langere periode gesignaleerd worden. De resultaten zullen naar verwachting in het voorjaar 2018 worden gepubliceerd op de website www.parkstadmonitor.nl
Meer informatie over het burgeronderzoek kunt u krijgen bij de afdeling Bestuur en Bedrijfsvoering via het algemeen telefoonnummer 14 045.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie