Zes weken extra wachttijd voor deel VGZ-patiënten

Een aantal patiënten met een zorgverzekering van VGZ moet bij Zuyderland vanaf 16 oktober, zes weken langer wachten op hun behandeling. Dit geldt specifiek voor aandoeningen op het gebied van orthopedie (totale heup prothese/ totale knieprothese) en chirurgie (galblaas, liesbreuk, fistels). Zuyderland moet de wachttijd verlengen omdat het beschikbare budget van verzekeraar VGZ op is.

Volgens bestuurder Roel Goffin heeft de verzekeraar te weinig zorg ingekocht. ‘Zuyderland dreigt voor het tweede jaar op rij zorg aan patiënten voor eigen rekening te moeten nemen. Dat kunnen we niet blijven volhouden. We hebben VGZ in april al op de hoogte gebracht, maar na maanden van overleg zijn we niet tot een passende oplossing gekomen. Daarom moeten wij helaas nu deze pijnlijke maatregel nemen.’ De wachttijd geldt niet voor Spoedeisende Hulp, oncologie-patiënten, behandeling van een kind, zwangerschap en patiënten met (vermoeden van) ernstige aandoeningen. Ook patiënten die al een afspraak hebben staan of al in behandeling zijn bij Zuyderland kunnen gewoon terecht.

Geen passende oplossing
De zorgvraag van VGZ-verzekerden is groter dan het pakket dat de zorgverzekeraar bij Zuyderland heeft ingekocht. Voor 2017 heeft VGZ behandelingen ingekocht op basis van een schatting van het aantal VGZ-patiënten dat bij Zuyderland zal aankloppen, in combinatie met de soorten aandoeningen. Voor elk gecontracteerd behandeltraject betaalt VGZ een vaste, vooraf afgesproken, prijs met een gemaximeerd bedrag voor de totale zorg. En dat wringt bij Zuyderland. Volgens Goffin hebben niet alleen méér VGZ-verzekerden bij Zuyderland aangeklopt dan verwacht op basis van ervaringscijfers, maar ook meer VGZ-verzekerden met zwaardere aandoeningen, zo blijkt uit de cijfers tot en met augustus.

Informeren
Zuyderland informeert alle betrokken VGZ-verzekerden persoonlijk en verwijst hen naar de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ. Meer informatie staat op de site van VGZ (link). Zij kunnen samen met de verzekerde bepalen waar ze in 2017 nog wel terecht kunnen voor ziekenhuiszorg, indien de patiënt dat wenst. Onder VGZ vallen ook de zorgverzekeringen van IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur, Promovendum, Zorgzaam. IAK, Turien, Goudse, Univé, Aevitae en Besured.

Zuyderland betreurt het dat sommige VGZ-patiënten in de komende weken langer moeten wachten op zorg in hun eigen ziekenhuis. David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur, geef hier extra toelichting.

Bron Zuyderland en videopname’s

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie