Veiligheid staat voorop in de wijk Heksenberg/Pronsebroek  Bewoners wordt ook gevraagd om de wijk nog veiliger te maken.

 


Zoals bekend grenst de wijk Heksenberg/Pronsebroek direct aan de Brunssummerheide. In genoemde wijk maakt buurt Maria-Christinawijk, zijnde een beschermd stadsgezicht, hier deel van uit. In Heksenberg/Pronsebroek staat veiligheid voorop. Dientengevolge worden bewoners ook gevraagd om mee te werken om de wijk nog veiliger te maken.

 

Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek en bewoners hebben daartoe met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. Ze focussen vooralsnog op: verkeerd parkeren in de hele buurt, te hard rijden op de Hei Grindelweg en jeugdoverlast bij kerk.

Wat is er al aan gedaan?

De bewoners zijn via een brief geïnformeerd dat het foutparkeren niet langer kan. Hierop heeft een aantal bewoners contact gezocht met de gemeente, met het verzoek de verkeerssituatie aan te pakken. De gemeente heeft diverse belijningen in de wijk opnieuw aangebracht. Voor diverse locaties in de wijk zijn verkeersbesluiten genomen, waardoor parkeren op trottoirs toegestaan is. Om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun snelheid hebben ze op de Hei-Grindelweg een ‘smileybord’ opgehangen. Daarnaast is de Hei-Grindelweg opgenomen in de gemeentelijke top 10 van verkeersknelpunten. Dat betekent dat er extra budget beschikbaar is voor maatregelen, gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid.

De jeugdoverlast vindt plaats rondom de kerk. De jeugdoverlast is afgenomen hoewel er nog steeds meldingen van jeugdoverlast bij het winkelcentrum zijn. Deze meldingen zijn veelal afkomstig van één bewoner. Hoewel er regelmatig jongeren bij het winkelcentrum staan blijkt uit informatie van het jeugdpreventieplatform niet dat deze groep op dit moment voor overlast zorgt. Samen met de jongeren en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek wordt bekeken of de bestaande JOP opgeknapt kan worden. Jongerenwerk, politie en handhaving spreken jongeren aan op eventueel overlast gevend gedrag. De jongeren bij de JOP zijn hierop goed aanspreekbaar.

 Bewoners doen mee

In Heksenberg helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Er is een nieuwe WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in de buurt. Dit burgerinitiatief is een moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders.

Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek houdt op iedere 1e dinsdag van de maand van 18.30 tot 19.00 uur samen met de wijkagent spreekuur in wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg. Bewoners met klachten en/of opmerkingen kunnen zich daar melden en samen wordt naar een oplossing gezocht. Genoemde stichting is via e-mail bereikbaar t.w. secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl. In de wijk is ook een actief eigen jongerenwerk onder de noemer Jeugd & Jongerenwerk met domicilie eveneens in ’t Gringeltje.

 Zelf iets doen en melden van overlast.

Heeft u, als bewoner, nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen van gemeente Heerlen via 14 045 of via b.vliegen@heerlen.nl.

Heeft u overlast, wilt u iets melden in de wijk? Neem dan contact op met de wijkagent Peter Prud’homme de Lodder via 0900-8844. Of geef het door aan Dion Simons/ Marco Lemmens de Boa’s van Heksenberg/Pronsebroek. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 045 of spreek ze gewoon aan op straat. Bovendien is Elvira Ingenhoven de gemeentelijke Stadsdeel coördinator dus ook voor Heksenberg/Pronsebroek.

Overigens zal, in tegenstelling tot eerdere info, op donderdag 14 december a.s. in zaal 3 van Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg vanaf 19.30 uur een voorlichtingsavond over veiligheid worden gehouden, waarvoor iedereen welkom is. Hierbij ook aanwezig de wijkagent en Boa’s. Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek zullen de bewoners nog nader via een huis-aan huisflyer informeren en uitnodigen. Dus noteer 14 december vanaf 19.30 uur alvast op kalender en in agenda.

Foto Callie Steijaert

 

Geef een reactie