6,2 miljoen voor vernieuwing onderwijs en verbetering aansluiting arbeidsmarkt

Twee Limburgse samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven gericht op zorg en welzijn, en bouw krijgen circa 6,2 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat om het programma VOORdeel en VERVOLG en het CIV Gebouwde Omgeving. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo en een bijdrage van de Provincie Limburg (1,8 miljoen).

VOORdeel & VERVOLG. Via het project VOORdeel & Vervolg willen alle Zuid-Limburgse onderwijsinstellingen (21) voor mbo, vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs samen met de arbeidsmarktregio’s en het bedrijfsleven een aanpak ontwikkelen om het perspectief voor onder andere kwetsbare jongeren te vergroten. “Juist die groep moet nu aan kunnen sluiten bij de groeiende vraag in de arbeidsmarkt. Het project VOORdeel & Vervolg gaat dit met een gerichte aandacht op het onderwijs oppakken. Deze aanpak is een belangrijk onderdeel van de Sociale Agenda Limburg 2025, om in onze provincie een arbeidsmarkt realiseren waarin iedereen kan deelnemen naar vermogen”, aldus Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn.

CIV Gebouwde Omgeving. Door het CIV (Centrum Innovatief Vakmanschap) kan de medewerker van de toekomst voor de Limburgse bouwsector opgeleid en bijgeschoold worden. Binnen het CIV werken studenten, docenten en medewerkers van bedrijven samen om de praktijkleeromgeving actueel en optimaal te houden. “De economie groeit hard, de vraag vanuit de arbeidsmarkt verandert snel en innovaties vragen andere kennis en vaardigheden van leerlingen, werkenden en zij-instroom. De Provincie zet in haar onderwijsbeleid in op een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en investeert daarom in deze samenwerking. Bovendien is de bouwsector gezien ook de energietransitie voor Limburg een belangrijke sector. Bijzonder aan deze samenwerking is dat hij gericht is op heel Limburg. Dat blijkt ook uit het feit dat de drie Limburgse ROC’s, Gilde Opleidingen, Arcus College en Leeuwenborgh, partner zijn in dit traject”, aldus Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs. Het samenwerkingsverband CIV Gebouwde Omgeving bestaat uit Provincie Limburg, Gilde Opleidingen (namens de drie Limburgse ROC’s), Bouwmensen, Bouwend Nederland, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool.

Bron Provincie Limburg en Foto®Parkstdactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie