Provincie Limburg, NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht werken samen om te komen tot één plan voor Stad en Spoor.

De planstudie Stad en Spoor Maastricht is een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio. Stad en Spoor vloeit voort uit het actieprogramma ‘Mijn Gezonde Groene Loper 2030’ van het project A2 Maastricht.

Door de ondertunneling kunnen we de buurten aan weerszijden van de oude autoweg in Maastricht-Oost beter verbinden. Daarbij is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad relevant. Het doel van de planstudie Stad en Spoor is om de nieuwe kansen die zich voordoen na de ondertunneling voor Maastricht op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein te ontdekken en te grijpen voor de volgende generaties. De planstudie moet rond de zomer van 2018 leiden tot een ambitiedocument.

Opgaven 

  • Euregionaal Knooppunt: Maastricht als internationaal en regionaal knooppunt, met diverse mobiliteitsstromen en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat.
  • Maastricht Gezonde Fietsstad: nieuwe kansen voor een duurzaam mobiliteitsnetwerk door het verbeteren van de fietsverbindingen die het spoor kruisen.
  • Verbinden Stadsdelen: de kans om na de ondertunneling van de oude autoweg, de buurten aan oost- en westzijde van het spoor beter met elkaar te verbinden, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  • Poorten naar de Stad: toekomstige invulling van het stationsgebouw en het aantrekkelijker maken van verblijfsgebied in de directe omgeving zoals de entree aan de oostzijde en het stationsplein aan de westzijde.

(Belangen)organisaties, bewoners en eindgebruikers zoals treinreizigers, voetgangers en fietsers worden betrokken bij de planstudie Stad en Spoor. Er worden diverse activiteiten zoals rondleidingen en bijeenkomsten georganiseerd.

Kalender

27 oktober 2017: dag op het station. Aanmelden is niet nodig: kom langs!

7 november: twee rondleidingen rondom het stationsgebied. Eén rondleiding start om 15:00 en één rondleiding start om 19:00. Maximaal aantal deelnemers per rondleiding: 25. Aanmelden is verplicht en kan via stadenspoor@maastricht.nl

9 november: twee rondleidingen rondom het stationsgebied. Eén rondleiding start om 15:00 en één rondleiding start om 19:00. Maximaal aantal deelnemers per rondleiding: 25. Aanmelden is verplicht en kan via stadenspoor@maastricht.nl

November – december: workshops. Meer nieuws volgt binnenkort via website.

Eerste kwartaal 2018: bijeenkomst presentatie van tussentijdse resultaten van de planstudie.

Rond zomer 2018: presentatie van de planstudie één plan voor Stad en Spoor.

 Voor de planstudie is € 4 ton begroot afkomstig uit het totaalprogramma ‘Mijn Gezonde Groene Loper Maastricht 2030’ waarvoor door de samenwerkende overheden voor A2 Maastricht, zijnde Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, provincie Limburg en gemeente Meerssen, in totaal € 3 miljoen beschikbaar is. De coördinatie voor de planstudie Stad en Spoor is in handen van gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht.

Meer weten over de planstudie en de activiteiten: www.mijngroeneloper.nl/stadenspoor

Illustratie van Roel Meertens Stadskunst.

 

Geef een reactie