Limburg Aanpak helpt duizenden werkzoekenden aan nieuwe baan

Ruim 3000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben via een gerichte personeelswerving bij VDL-Nedcar en Beej Benders weer een baan kunnen vinden. Goed nieuws voor beide partijen, want door de krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers naarstig op zoek naar extra personeel. In opdracht van de Provincie Limburg presenteerde TNO woensdag 25 oktober de resultaten van haar onderzoek naar de Limburg Aanpak. De belangrijkste conclusie: Succes is maatwerk, en vergt een keihard commitment en gezamenlijk optreden van bedrijven, gemeentes, UWV en de uitzendbranche, gericht op een duurzaam loopbaanperspectief voor de kandidaten.

 

Limburg Aanpak Werkt
Het doel van de Provincie Limburg is om het aantal Limburgse uitkeringsgerechtigden, dat via deze aanpak een duurzame baan vindt, in de toekomst te verveelvoudigen. Tijdens de conferentie waren bijna 100 Limburgse ondernemers, gemeenten en arbeidsbemiddelaars aanwezig om de lessen van VDL en Beej Benders op te pikken. De komende maanden zal de provincie een vervolg geven in de sectoren logistiek en zorg, waar op dit moment ook grote tekorten aan personeel ontstaan. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk & Welzijn Provincie Limburg: “In onze provincie telt iedereen mee, doet iedereen mee en creëren we kansen voor iedereen. Met een goede samenwerking bereiken we in Limburg méér!”

Contouren Limburg Aanpak
De ervaringen bij VDL en Beej Benders hebben geleid tot heldere contouren voor een Limburg Aanpak. Elementen daaruit zijn allereerst een gezamenlijk optreden van alle stakeholders in een aparte projectorganisatie tijdens in alle fases van het wervingsproces. De deelnemende bedrijven dienen een helder en realistisch traject met de kandidaten aan te gaan, waarbij het doel moet zijn om voor in principe iedereen die wil een passende functie aan te bieden. De publieke partijen moeten van hun kant flexibiliteit tonen naar de bedrijven, en de aansluiting organiseren met het regionale onderwijs. Uitzendorganisaties en intermediairs zijn verantwoordelijk voor een goede dagelijkse begeleiding van kandidaten en voor één aanspreekpunt.

Sterk persoonlijk commitment
Belangrijke onderdelen van de Limburg Aanpak zijn een concreet perspectief voor kandidaten op duurzaam regulier werk, en een sterk persoonlijk commitment van alle betrokken partijen. Daarnaast de brede en open werving van kandidaten; veel mensen in een uitkeringssituatie kunnen op hun eigen specialisatie moeilijk aan de bak, maar zouden mogelijk wel als zijinstromer elders aan het werk kunnen. Ook is een intensieve individuele begeleiding tijdens het selectieproces en in de startfase van het werk cruciaal.

Flexibiliteit
De vernieuwende en flexibele werkwijze komt onder andere tot uiting bij het ‘in house’ te werk gaan van medewerkers van de gemeentes bij bedrijven. Ook wordt er gekeken naar minder voor de hand liggende factoren dan alleen opleiding en competenties. Zo kan bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van de werkplek een bus of bromfiets worden geregeld. Of zou bij een gebrek aan fysieke fitheid van werkzoekenden een bewegings- of fitnessprogramma opgezet kunnen worden.

 

Geef een reactie