Na drie weken merk ik dat het al redelijk gewend raakt. De start van het academisch jaar komt steeds naderbij en de groep buitenlandse studenten die ook hier verblijft is prima gezelschap. Er zijn uitwisselingsstudenten van Vechta Uni in Duitsland en van Tampere Uni uit Finland.

 Deze studenten lopen hier een semester mee met cursussen vanuit hun vakgebied en worden grotendeels betaald uit het Erasmus+ programma van de EU. Daarnaast begint het socialiseren met de lokale bevolking ook goed te lopen. Op de foto sta ik met taalmaatje Hyasinta,( zie onder ) een collega docente die net haar Masters in Linguistics heeft afgesloten en graag haar Phd in Europa zou willen doen. Ik krijg 5 keer per week beginnerscursus Swahili van haar. Deze taal maakt een groot onderscheid tussen het formele en het informele gebruik. Ik moet niet de fout maken het formele te gebruiken waar ik dat niet moet doen.

 

Naast taal is het dus ook kwestie van sociale situaties inschatten en om deze in hun waarde benaderen. Nu is dat in het Nederlands ook zo, maar in het Nederlands verandert slechts 1 woord. Hier niet, het klinkt totaal anders: uhaligani? of shikamoo? staat voor formeel ( Hoe gaat het met U?) en hamjambo? of mzima? voor informeel ( hoe gaat het met jou?).  Het is wel leuk om ermee op de markt te oefenen. Voel ik ook hoe een inburgeraar zich moet voelen. Door zulke reizen kom je veel van jezelf tegen en dan merk ik  pas hoe strak de opvoeding mijn patronen bepaalt. Jezelf op zijn tijd de-contextualiseren is belangrijk.

Deze week vond ook de eerste internationale onderwijsconferentie plaats aan de STAUT University waar ik nu werk. Het thema was education and sustainable development. Internationaal omdat het de landen Tanzania, Kenia en Oeganda betreft,  met ook enkele deelnemers uit Senegal, Duitsland en, jawel, Nederland. Sustainable development is een term die onder de categorie “container begrippen” valt. Duurzaam doet het altijd goed en ontwikkeling duidt in elk geval op enige activiteit. Ik was erg onder de indruk van de keynote speaker;  Prof. Dr. P.L.O. Lumumba. Hij is verbonden aan de UN en aan de Kenyatta universiteit in Nairobi en geldt als een expert op het gebied van ontwikkelingswerk binnen Afrika. Hij is op Youtube te vinden.

Zijn hele speech van ongeveer 1 uur verveelde geen seconde. Zijn centrale thema is dat Afrika geen stap vooruit maakt als de kwade genius van de voormalige “beschavingen”, die de Afrikanen welvaart en bekering moesten brengen, nog steeds in de hoofden van de huidige Afrikanen blijft zitten. Nog steeds is Afrika een continent dat zich laat uitbuiten en zichzelf uitbuit. Waardevolle elementen zoals diamant, olie en Indium, een element voor het maken van touchscreens, komen uit Afrika. Corrupte rebellenleiders, vaak gesteund door buitenlandse investeerders,  die op het grote geld uit zijn,  hebben de mijnen in handen en het geld sluist weg naar de Kaaiman eilanden. Nederland staat ook bekend als belastingparadijs.

Wij Nederlanders zijn niet vies van geld verdienen en kijken soms weg als het eigenlijk niet zou moeten. Middelburg’s welvaren is dan ook vooral gebaseerd op de slavenhandel in de achttiende en negentiende eeuw. Lumumba’s stelling is dat duurzaamheid en ontwikkeling pas gaan werken als Afrikanen zichzelf bevrijden van buitenlandse invloeden ( China is sterk in opmars en de meeste middenstand is in handen van Indiërs). Het onderwijssysteem is ook nog te veel gebaseerd op verouderde westerse inzichten, vooral die van de Engelsen in de jaren vijftig en zestig. Wellicht dat te velen er belang bij hebben om het zo te houden. De bevrijding ervan is enkel en alleen in Afrikaanse handen.

We hebben deze conferentie ook gebruikt om in een breder kader het over service learning te hebben. Zoals eerder vermeld staat service learning voor onderwijs  dat ook dienstbaar is aan de lokale samenleving waar het gegeven wordt. Verrassenderwijs blijkt er een groep van ongeveer 100 studenten van STAUT te zijn die zich sterk willen maken voor dit onderwijs. Ik ga deze projectgroep begeleiden. Daarnaast heb ik ook nog een afspraak met de curriculum commissie om te bekijken welke speelruimte er in het reguliere leerplan zit. Het mooie is dat dit dus echt van binnenuit komt en dat studenten richting geven aan een stuk verandering. Deze week is er ook een begin gemaakt om mensen met ondernemersplannen te koppelen aan het principe van service learning. Hetgeen geleid heeft tot in elk geval nu 1 concreet geval van een jonge vrouw die wil beginnen met een visdrogerij en daarvoor een businessplan nodig heeft. Studenten van SAUT gaan haar daarin begeleiden. Wordt vervolgd.

 

Tekst en Foto’s Dirk Ernst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie