Komt er op 15 augustus een Indiëherdenking in Heerlen?

 

 

Een herkenbare gedenkplaats en een monument gedenkteken in Heerlen alsmede een Indiëherdenking op 15 augustus dat is de doelstelling van een initiatiefgroep van zeven Indische Nederlanders van de eerste tot en met de derde generatie.

André Simon, de zoon van Guus Simon, de voormalige voorzitter van de SIGN oftewel de ‘vanuit Indonesië gerepatrieerde Indische Nederlanders’ nam na een gesprek met burgemeester over de Indische kwestie en de situatie van Indische Nederlanders in de Heerlense samenleving met Peter Heuperman, wiens vader vicevoorzitter was van SIGN, het voortouw tot het burgerinitiatief Waringin.

Dit na ze hun oor te luister legden bij Koempoelans, Indische toko’s, Pasar Malams in de regio en bij Indische belangenverenigingen. Daaruit bleek overduidelijk dat vooral de eerste generatie Indische mensen, Nederlanders en Molukkers niets heeft met 5 mei als bevrijdingsdag. In heel Nederland vinden op verschillende steden Indië-herdenkingen plaats. Hier spelen verschillende historische achtergronden. Zo is er ook in Roermond een Indiëherdenking, die in hoofdzaak een militair karakter kent en een duidelijke relatie heeft met de militaire campagnes van het Nederlandse leger na de oorlog. “Veel mensen uit de Indische gemeenschap hebben hierbij een ambigu gevoel’, weten Simons en Heuperman. “Want waar 5 mei voor de ‘binnen kampers’ een bevrijding was, werd het voor de buitenkampers de hel op aarde. Velen zijn gestorven in de Bersiaptijd na de Tweede Wereldoorlog.

Voor de eerste generatie Indische mensen, Nederlanders en Molukkers is 15 augustus het moment van bevrijding. Het wringt dat ze nooit met lotgenoten en familie op 15 augustus hun doden hebben kunnen herdenken van. Wij Indische mensen hebben ons voorbeeldig aangepast aan Nederland, maar Nederland heeft ons verhaal nooit serieus genomen of gerespecteerd. Daarom hebben we als initiatiefgroep Waringin het initiatief genomen om in Zuid-Limburg een mogelijkheid te creëren voor alle mensen met banden met Indië in de gelegenheid te stellen om op 15 augustus op gepaste wijze stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse Bersiaptijd.

Waarom in Heerlen? “Op de eerste plaats omdat de initiatiefnemers in deze contreien wonen en deel uitmaken van een grote Indische gemeenschap. Heerlen heeft ook een historische band met Indië. Heerlen als zetel van de Nederlandse mijnindustrie heeft haar knowhow mede verworven door ingenieurs en investeerders uit de koloniën in de Oost. Als vestigingsplaats van het ABP dat de Indische pensioenen (Stichting Administratie Indische Pensioenen, afgekort SAIP), maar ook de oorlogsslachtofferwetten zoals WUBO, WUV uitvoert heeft Heerlen ook een duidelijke band met Indië.

We zetten daarom in op een herkenbare gedenkplaats en een monument gedenkteken alsmede een Indiëherdenking op 15 augustus in Heerlen voor allen die hierin geïnteresseerd zijn. Wij willen graag volgend jaar augustus (2018) al de eerste herdenkingsviering laten plaatsvinden en hebben in aanloop daar naartoe maatschappelijke steun nodig in de vorm van een handtekening, waarmee kenbaar wordt gemaakt het initiatief te ondersteunen.

Onze langere termijn doelstellingen zijn: het bevorderen van het bewustzijn van de Nederlands-Indische geschiedenis, zowel bij Nederlandse mensen en vooral bij Indische mensen. Ook willen we initiatieven ontplooien ter verbetering van de leefomstandigheden voor de 11 miljoen ‘Indo’s’ die nog in Indonesië leven. Vooral de oude(re) generaties, velen praten nog steeds Nederlands, hebben het daar erg moeilijk, leven vaak in de meest erbarmelijke omstandigheden.”

Voor meer informatie zie: https://www.waringinhormat.nl

Archieffoto®parkstadactueel/Tom de Cock

 

 

 

Geef een reactie