Gratis lezing over de vroedmeester- en geelbuikvuurpad in Klimmen

 

 

Limburg en dan met name het Heuvelland is bekend van het voorkomen van de meest bedreigde amfibieën van Nederland. Dan hebben we het hier over de vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad die in de omgeving van Klimmen nog verspreid voorkomen. De levenswijze van de dieren maakt dat de soort zich maar moeilijk kan aanpassen aan de veranderde inrichting en beheer van het landschap en is daarom in geheel Noordwest-Europa bedreigd.

 

IKL nodigt mensen uit om deel te nemen aan een lezing waarin de levenswijze en de verspreiding van de vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad aan de hand van beeldmateriaal wordt toegelicht. Bij de verspreiding zal de focus liggen op de omgeving van de locatie waar de presentatie gehouden wordt. Hierbij wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de waarnemingen en gebiedskennis van de deelnemers.

De tweede bijeenkomst bestaat uit een excursie waar tijdens een wandeling het leefgebied van met name de vroedmeesterpad wordt bekeken. De derde bijeenkomst zal in de loop van 2018 plaatsvinden en bestaat uit een werkdag waar we het beheer van een waterbiotoop gaan uitvoeren of een biotoopmuur gaan aanleggen, om het leefgebied te verbeteren. De locatie hiervoor proberen we zoveel mogelijk samen te bepalen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 november, om 19.30 uur in Zaal Keulen, Schoolstraat 3, Klimmen 6343 CD Klimmen. De zaal is open om 19.00 uur.

Aanmelden is verplicht via www.buitenkrachtlimburg.nl of mail naar w.niessen@ikl-limburg.nl.

De vervolgdagen worden vervolgens in overleg met de deelnemers gepland.

Foto’s IKL

Geef een reactie