Duurzaamheidsprojecten S-Built verder bij Zuyd Hogeschool

 

 

De samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven op het terrein van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, ondergebracht in de stichting S-Built, heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen in de regio. Daarmee zijn de doelstellingen van de stichting S-Built voor een groot deel bereikt en is het in stand houden van een eigen stichting niet langer nodig. Daarom wordt de stichting conform oorspronkelijke looptijd afgewikkeld. De specifieke samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven wordt ondergebracht bij Zuyd Hogeschool. De ontwikkelde werkwijze en de opgebouwde samenwerkingsverbanden blijven bestaan.

Het project S-Built is in 2012 gestart met de stichting BiHTS (Building integrated High Tech Systems). Doelstelling was het creëren van een open-innovatie omgeving waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samenwerken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit heeft geleid tot een community waarin initiatieven succesvol tot bloei zijn gekomen. Voorbeelden zijn Tiorc (een integrale aanpak om wijken fysiek, financieel en sociaal te verbeteren), Zigzag Solar (zonnepanelen die optimaal gericht naar de zon staan) en Aerspire (zonnepanelen die zowel energie opwekken als dakbedekking zijn).

Doelstellingen S-Built

De doelstellingen van S-Built op de gebieden triple helix-samenwerking (kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven), duurzaamheid en startersbegeleiding zijn inmiddels grotendeels overgenomen door de campusontwikkeling. Bijvoorbeeld door de Brightlands Innovation Factory voor starters, sustainable manufacturing bij Chemelot en het initiatief Techruption over klimaatverandering op de Smart Services Campus.

Innovatieve initiatieven

Zuyd Hogeschool en de andere publiek/private partners blijven zich inzetten voor innovatieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De activiteiten, resultaten en ambities worden gekoppeld aan bestaande initiatieven. Zo blijft Zuyd studenten opleiden in beroepen op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen en duurzaam bouwen in het bijzonder. Zuyd heeft inmiddels alle lopende projecten van S-Built overgenomen en zal deze voortzetten. Belangrijke thema’s als hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving en circulair bouwen blijven speerpunten. De link met lokale en regionale marktpartijen op het gebied van duurzaamheid blijft behouden. Ook kunnen duurzame startende bedrijven blijven rekenen op ondersteuning via het starterscentrum of de Brightlands Innovation Factory.

Tekst en Foto Zuyd Hogeschool

Geef een reactie