Een goede buur is beter dan een verre vriend

 

Prettig wonen is belangrijk voor mensen. Soms wordt het woongenot verstoord door een misverstand in de buurt. Bijvoorbeeld doordat men verschillende ideeën heeft over hoe hard muziek mag klinken, waar de auto mag staan, hoe men elkaars eigendom respecteert of wat men verstaat onder het netjes houden van de eigen voortuin, stoep of het trappenhuis.

Daarom starten woningstichting Simpelveld, de politie en de gemeente Simpelveld en Impuls met het project buurtbemiddeling. In Buurtbemiddeling Simpelveld zetten vrijwilligers zich in voor het verbeteren van contact tussen buurtgenoten, vooral de buurtgenoten die last hebben van elkaar. Impuls zorgt voor de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers.

De buurtbemiddelaars komen in actie op het moment dat het woongenot is verstoord door een conflict met een buur of buurtgenoot. Zij brengen beide partijen bij elkaar om de tafel zodat er samen naar een oplossing kan worden gezocht. Het probleem wordt niet bij de organisaties neergelegd, maar bij de twee partijen die het oneens zijn met elkaar. Dat is immers de plek waar het is begonnen. Het gaat hierbij wel om de bekende huis-, tuin- en keukenconflicten als geluidsoverlast, rommel of vuilnis, overhangende bomen of struiken. Buurtbemiddeling treedt niet op bij ernstige overlast en juridische of langslepende conflicten.

Het doel van het project is het herstel van de communicatie tussen burgers, op zo’n manier dat zij over het conflict en tot ieders tevredenheid afspraken kunnen maken. De samenwerkende partners gaan ervan uit dat mensen in de komende jaren gaan zien dat zij er zelf veel aan kunnen doen om op een prettige manier in een buurt samen te leven. Wanneer dit lukt, zal het lukken om de lichte buurt- en burenconflicten terug te dringen. Door aan de slag te gaan met een kleine ruzie kan voorkomen worden dat onenigheden zich van kwaad tot erger ontwikkelen en uitlopen op een jarenlange strijd tussen buren en buurtgenoten.

Buurtbemiddeling is niet nieuw. In 253 gemeenten wordt het project al uitgevoerd. De ervaringen zijn erg positief. Twee van de drie conflicten worden met behulp van buurtbemiddeling tot een voor de partijen tevredenstellend einde gebracht. Wat het project zo succesvol maakt, is dat de bemiddelaars onafhankelijke vrijwilligers zijn die geen eigen belang hebben bij het conflict en daarmee vaak het vertrouwen van beide partijen krijgen. De bemiddelaars, die dit werk overal in Nederland al doen, vinden hun werk spannend, boeiend en zeer leerzaam!

Buurtbemiddeling heeft altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Om buurtbemiddelaar te worden is een gezonde dosis enthousiasme nodig. U krijgt van ons een goede introductie, een basistraining, begeleiding tijdens de uitvoering van het werk en verdere scholing op maat. Een aantal buurtbemiddelaars is tevens mediator.

Voor meer informatie over het project kan contact opgenomen worden met Sylvia Nievelstein, Buurtbemiddeling Simpelveld, Markstraat 6 in Kerkrade, telefonisch 045 – 545 6351 of via mail buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl

Bron en Foto Buurtbemiddeling Simpelveld

 

Geef een reactie