Frans Driessen nieuwe lijsttrekker 2de plaats staat nieuwkomer Annette Brouwers-Reulings GroenLinks Kerkrade

 

 

 

Op 30 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering de kop van de kandidatenlijst van GroenLinks vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade op 21 maart 2018. Nadat de kandidaten zich hadden voorgesteld is de conceptlijst zonder stemming (per acclamatie) vastgesteld.

Frans Driessen is lijsttrekker. Hij is al sinds jaar en dag actief betrokken is bij GroenLinks in Kerkrade, zowel bestuurlijk als op de achtergrond bij het fractiewerk. Zo was Frans van 2015 tot medio 2017 lid van de raadscommissie Burgers en Samenleving. Zie voor meer informatie over Frans in de bijlage.

Op de 2de plaats staat nieuwkomer Annette Brouwers-Reulings. Annette is jarenlang actief geweest bij de PvdA en heeft dit jaar de overstap gemaakt naar GroenLinks. Ook zij is politiek actief geweest binnen de raadscommissies en dus ervaring met het reilen en zeilen binnen de Kerkraadse politiek. Zie voor meer informatie over Annette in de bijlage.

Frans Driessen en Annette Brouwers-Reulings hopen na 21 maart 2018 een nieuwe tandem te vormen binnen de gemeenteraad.

Op plek 3 staat huidig Statenlid Andy Rossel. Van 2010 tot 2015 was hij al lid van de gemeenteraad van Kerkrade en is daarna naar de Provincie Limburg overgestapt. Na 3 jaar afwezigheid van de lokale politiek wil hij  zich weer actiever ten dienste stellen van de Kerkraadse (steun)fractie. Omdat bij GroenLinks het raadslidmaatschap en lidmaatschap van Provinciale Staten niet verenigbaar zijn, zal hij wel lid van Provinciale Staten blijven.

Op de 4de plaats staat Lieke Vreuls-Bosch. Zij is van 2015 tot en met medio 2017 lid geweest van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen. Zij ondersteunt de fractie al sinds 2009 onafgebroken en dus zeer ervaren.

Op plek 5 staat Carolien Brounen. Deze centrumonderneemster is een nieuwkomer op de kandidatenlijst, maar al sinds jaar en dag fervent aanhangster van GroenLinks.

De lijstduwer is André Brauers. Hij is al sinds de PPR-tijd politiek actief geweest en heeft vervolgens voor GroenLinks 20 jaar in het gemeentebestuur van Kerkrade gezeten waarvan 4 jaar als wethouder en 16 jaar als gemeenteraadslid.

De nieuwe lijsttrekker Frans Driessen: “Ik ben erg verheugd dat GroenLinks opnieuw een lijst heeft samengesteld met kandidaten met veel kennis en ervaring. Maar ook met voldoende waarborgen voor continuïteit. En dat na een gelukkig vrij korte periode waarin onze partij is benadeeld en geen onderdeel is van de gemeenteraad. Mede namens Annette Brouwer-Reulings spreek ik dan ook de ambitie uit om na 21 maart 2018 met minimaal 2 zetels terug te keren in de gemeenteraad van Kerkrade. Aan energie en drive ontbreekt het ons in ieder geval niet.”

Foto Groen Links

 

Geef een reactie