Fusie Heerlen-Landgraaf vooralsnog van de baan

 

 

 

 

 

Op voordracht van minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) heeft de ministerraad besloten om de door deputé Ger Koopmans ingezette procedure voor een herindeling van Heerlen en Landgraaf tot een fusiegemeente te beëindigen. Het kabinet volgt daarmee het advies van de Raad van State die eerder concludeerde dat de zorgvuldigheid van het herindelingsproces in het geding is gekomen. Nu een herindeling Heerlen-Landgraaf op korte termijn ban de baan is zullen de gemeenteraadsverkiezingen van Heerlen en Landgraaf op de reguliere datum van 21 maart 2018 plaatsvinden.

Op langere termijn valt een bredere herindeling die de bestuurskracht in Parkstad moet versterken niet uit te sluiten. Het kabinet zal de politieke verantwoordelijken in Limburg op korte termijn uitnodigen om naar zeggen te spreken ‘over de weg naar een nieuwe procedure, waarin tussen alle partijen het overleg over herindeling in de regio Parkstad Limburg open en reëel wordt gevoerd, in het belang van alle betrokkenen in de regio.’

 

Geef een reactie