De komende jaren ligt de focus meer op het behoud van kostbare grondstoffen (herbruikbare en recyclebare afvalstromen) en het voorkomen en verminderen van restafval. We zetten de wijzigingen voor 2018 op een rijtje:

 

Tarieven 2018

Vast tarief per huishouden           2018              2017

                                                € 130,20         € 110,00

De variabele tarieven per inzamelmiddel      2018             2017

Lediging 140 liter restafvalcontainer         € 5,90             € 5,35

Lediging 240 liter restafvalcontainer        € 8,00             € 7,25

Lediging 20 liter gft-afvalcontainer         GRATIS             n.v.t.

Lediging 140 liter gft-afvalcontainer       GRATIS           GRATIS

Lediging 240 liter gft-afvalcontainer        GRATIS          GRATIS

 Zak ondergrondse container           € 1,45             € 1,00

Gekenmerkte huisvuilzak                 € 1,45             € 1,00

De tarieven 2018 zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Gft-inzameling bij hoogbouw

Vanaf komend jaar kunnen alle inwoners die voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer ook gft-afval gratis aanbieden. Dit geldt ook voor huishoudens die op dit moment geen gft-container hebben en huishoudens die gebruik maken van de speciaal gekenmerkte zakken. Van gft-afval wordt o.a. compost en groene stroom gemaakt en het is zonde deze grondstoffen verloren te laten gaan via het restafval. Met de mogelijkheid om gft-afval te scheiden kunnen nu ook deze huishoudens meer invloed uitoefenen op hun eigen afvalkosten.

De betreffende huishoudens ontvangen eind 2017 of begin 2018 een gft-emmer voor het verzamelen van het gft-afval en kunnen de gft-emmer wekelijks aanbieden voor een gratis lediging. De huishoudens waar dit betrekking op heeft ontvangen in december meer informatie hierover.
Restafvalinzameling naar eens per 4 weken 

Omdat we ons afval steeds beter scheiden kunnen we er veel nuttige grondstoffen uit halen. Op dit moment wordt 65% van ons afval gescheiden ingezameld. Doordat we afval beter zijn gaan scheiden is de hoeveelheid restafval gehalveerd. Dat is een gunstige ontwikkeling want restafval wordt verbrand en daarmee gaan alle grondstoffen verloren. Een logische vervolgstap is het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken. Als de gemeenteraad hiermee instemt  gebeurt dit pas later in 2018 vanwege de verwerkingstijd die nodig is voor het aanpassen van de routes. Zodra deze wijziging ingaat worden alle inwoners hierover geïnformeerd en wordt een aangepaste afvalkalender gestuurd. Dan zal ook meer bekend worden gemaakt over het eventueel gratis ruilen van containers en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld huishoudens met luier- en medisch afval restafval aan te bieden via ondergrondse containers.

 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers, maar alleen bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval al gebruikmaken van ondergrondse containers.

De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer zoals u gewend bent bij de Rd4-afvalpas jaarlijks verstrekt.

 

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

Milieu App
Vanaf begin december introduceert Rd4 een nieuwe app over afval: de Milieu App. Via de Milieu App kunt u naast het raadplegen van uw afvalkalender ook een melding instellen voor de ledigingsdagen van uw afval. Naast actuele informatie vindt u hier tevens o.a. een digitale milieupas voor gebruik op de milieuparken en een afvalscheidingswijzer met een zoekmachine.

Afvalwijzer 2018
Vlak voor de decemberfeestdagen valt bij iedereen weer de Rd4-afvalwijzer in de brievenbus. De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet.

Voor actuele afvalinformatie kunt u terecht op www.rd4.nl of in de Milieu App.
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Rd4-servicepunt via info@rd4.nl of via (045) 543 71 00 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur).

 

Geef een reactie