4 Januari inloopmiddags stedenbouwkundig olan dorpshart Bocholtz

 

 

UITNODIGING Voor de kern Bocholtz is een integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop) in de vorm van een Visiedocument en Uitvoeringsprogramma opgesteld. De gemeenteraad heeft het plan op

Om de verblijfskwaliteit en attractiviteit van het centrum van Bocholtz te versterken wordt, als onderdeel van het Visiedocument en Uitvoeringsprogramma, nu een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gebied Wilhelminastraat, omgeving kerk, Dr. Nolensstraat en Minister Ruijsstraat (dorpshart). De wensen opgehaald uit het I-Dop traject over onder andere de inrichting openbare ruimte, parkeren, water, groen, routes, zichtlijnen, aantrekkelijke uitstraling en duurzaam materiaalgebruik zijn zoveel mogelijk in het stedenbouwkundig plan verwerkt. Wij willen graag de plannen aan u presenteren en zijn benieuwd naar uw reactie.

Hiervoor organiseert de gemeente op donderdag 4 januari aanstaande een inloopmiddag – avond in D’r Aowe Kino, Dr. Nolensstraat 9 in Bocholtz van 16.00 tot 21.00 uur.

Tijdens deze middag – avond zal er in twee ronden (dezelfde) informatie gegeven worden over het stedenbouwkundig plan en is er gelegenheid ideeën en suggesties te delen.

Aan u de keuze welk tijdstip in het programma voor u het beste schikt om kennis te komen nemen van de plannen.

 

Programma:

16.00 u Inloop met koffie / thee

16.30 – 17.00 u Presentatie stedenbouwkundig plan door bureau Verbeek

17.00 – 18.30 u Informatie en uitleg aan de informatietafels / informatieborden

19.00 – 19.30 u Presentatie stedenbouwkundig plan door bureau Verbeek

19.30 – 21.00 u Informatie en uitleg aan de informatietafels / informatieborden

21.00 u  Einde programma

Foto en Tekst Gemeente Simpelveld

Geef een reactie