Kinderen al in groep zeven van de basisschool laten kennismaken met verschillende onderdelen van zorg en welzijn en bewust worden van de noodzaak van goede zorg, zodat ze eerder kiezen voor een baan in de zorg. Zorg- en onderwijsaanbieders werken samen aan een duurzaam programma waardoor kinderen al op jonge leeftijd kunnen rondsnuffelen in de zorg.

Om de samenwerking kracht bij te zetten, zijn de afspraken vastgelegd in een convenant dat op dinsdag 12 december werd ondertekend door bestuurders van de onderwijsstichtingen en wethouders Schlangen (Jeugd) en Jongen (SamenLeven).

Goed voorbereid
De stadsregio Parkstad vergrijst en ontgroent. Kort door de bocht betekent dit dat meer mensen zorg nodig hebben en er minder mensen zijn om die zorg te verlenen. Daarom wordt van iedereen meer inzet en betrokkenheid verwacht. Maar ook de rol van zorgverleners verandert. Op al die veranderingen, die de komende jaren steeds duidelijker zichtbaar zullen worden, moet nu al worden ingespeeld.

Programma
Onderwijsstichting MOVARE en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) ontwikkelen samen met zorg- en welzijnspartners MeanderGroep, Impuls, Xonar, SGL en Radar en in afstemming met de gemeente Kerkrade een uniek en duurzaam programma waarbij kinderen vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot en met leerjaar 4 van het voortgezet onderwijs kennismaken met (beroepen in) de zorg en welzijnssector. Dat gebeurt op basisscholen en op het Arcuscollege in Kerkrade.

“Goede zorg voor de toekomst organiseer je nu al”, zeggen zeggen Kiki Huijnen, college van Bestuur MOVARE en Wim Horsch, beleidsadviseur van het college van bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. “Zorg zoals onze generatie die kent, zal over een aantal jaren onbetaalbaar en niet meer te organiseren zijn. Iedereen heeft straks een rol in zorgverlening en dat betekent dat de toekomstige zorgverleners nu al bij ons op school zitten. Daar zijn we ons van bewust en de die verantwoording nemen we, samen met onze maatschappelijke partners.”

Hoe ziet het eruit?

Kinderen kunnen bijvoorbeeld meedraaien in het jeugd- en jongerenwerk of bij ouderenwelzijnswerk, waar ze kunnen ondersteunen bij activiteiten, opruimen of een praatje maken tijdens de koffie. Daarnaast zijn er ook workshops en trainingen waarin jongeren al leren zelf (activiteiten)programma’s te verzorgen. De kinderen en jongeren krijgen een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de zorg en hoe ze daar later mee kunnen werken.

 “MOVARE en SVOPL onderkennen de maatschappelijke urgentie om kinderen en jongeren van hun onderwijsinstellingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de zorg en welzijnssector in de volle breedte”, zegt wethouder Schlangen (jeugd, onderwijs). “De stichtingen hanteren het uitgangspunt dat bewustwording van – en oriëntatie op zorg en welzijn optimaal kunnen worden ontwikkeld in een contextrijke omgeving, samen met maatschappelijke partners.”

Foto Afdeling communicatie Gemeente kerkrade

Geef een reactie