Limburg lanceert interactieve website over historie

Eén van de wensen van de initiatiefnemers van de herdenking ‘150 jaar Limburg’ was het makkelijk kunnen ontsluiten van beschikbare informatie over de ontstaansgeschiedenis van Limburg. In dat kader is een interactieve kaart ontwikkeld die deel uit maakt van de provinciale website. Vrijdag 15 december werd deze in de vergadering van Provinciale Staten gelanceerd door de initiatiefnemers: de Statenleden J. van den Akker en L. Vaessen. De website is te bezoeken via www.limburg.nl/150jaarlimburg.

Interactieve kaart
Het jaar 1867 wordt gezien als hét geboortejaar van de provincie Limburg, zoals we Limburg nu geografisch en bestuurlijk kennen. Welke historie hier aan vooraf ging en wat in 150 jaar Limburg is gebeurd en ontstaan beleeft men op de kaart online. Ook wordt de geschiedenis van de provinciale symbolen – wapen, volkslied en vlag – kort gepresenteerd. De kaart heeft niet de intentie om het volledige historische verhaal van Limburg te vertellen. De focus ligt op de totstandkoming van de provincie(grenzen), waarbij een kleine aanloop wordt genomen in de geschiedenis.

150 jaar Limburg
Donderdag 11 mei 2017 was het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd. Daarmee kwam er een einde aan de dubbele staatkundige status van Limburg: vanaf 11 mei 1867 is Limburg enkel en alleen een provincie van Nederland. Dit heuglijke feit werd op initiatief van Provinciale Staten op 11 mei gevierd met een symposium én een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. Daarnaast vonden er in 2017 diverse andere activiteiten ter gelegenheid van 150 jaar Limburg plaats. Meer info zie www.limburg.nl/150jaarlimburg.

Foto Cluster communicatie/Provincie  Limburg

Geef een reactie