Politie zet strijd tegen illegaal vuurwerk onverminderd door

Bij zo’n tweeduizend adressen in Nederland ligt vermoedelijk illegaal vuurwerk opgeslagen. Deze adressen zijn in beeld gekomen door de verhoogde aandacht bij de politie voor illegaal vuurwerk. Ook is zicht op honderden sociale media-accounts waar illegaal vuurwerk te koop wordt aangeboden.

De politie zet alles op alles om op alle adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. Dat heeft de afgelopen weken al geresulteerd in de inbeslagname van duizenden kilo’s vuurwerk. De huisbezoeken gaan de laatste weken van dit jaar onverminderd door. Alles is erop gericht zo veel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen.

Zware druk. De opsporing en inbeslagname van illegaal vuurwerk is arbeidsintensief en legt een zware druk op de beschikbare politiecapaciteit. Dit vuurwerk is levensgevaarlijk voor burgers, hulpdiensten en de politie. De kracht van dit vuurwerk is te vergelijken met de kracht van een aanvalsgranaat. De politie wil het transport van dit vuurwerk daarom tot een minimum beperken.

Gecertificeerde transportbedrijven. Bij het transport naar de beslaghuizen is de politie daarom afhankelijk van de beschikbaarheid van speciaal daartoe gecertificeerde transportbedrijven. Dat beperkt de slagkracht en snelheid van de politie. Als de politie zelf vuurwerk vervoert, en bij kleine hoeveelheden gebeurt dat, wordt het verpakt in speciaal daarvoor bestemde anti-statische zakken en naar zogenoemde clusterbureaus gebracht. Daar haalt een gespecialiseerd transportbedrijf het vuurwerk vervolgens op. Lijsten met adressen waarvan het vermoeden van illegaal opgeslagen vuurwerk bestaat, zijn verspreid onder speciale vuurwerkcoördinatoren van de politie-eenheden in ons land. Zij coördineren de opsporing en inbeslagname van illegaal vuurwerk in hun eenheid.

Oproep aan burgers. Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Burgers die vermoeden dat iemand in hun omgeving illegaal vuurwerk bezit of verhandelt of anderszins informatie hebben over bezit van/handel in illegaal vuurwerk worden opgeroepen de informatie te delen met de politie.

Foto en tekst Politie NL.

Geef een reactie