De komende jaren ligt de focus steeds meer op het verminderen en mogelijk voorkomen van restafval. We willen kostbare grondstoffen die we kunnen verkrijgen uit herbruikbare en recyclebare afvalstromen zo veel mogelijk behouden. Onderstaand zetten we de wijzigingen voor 2018 voor u op een rijtje.

 

Tarieven 2018

Als gevolg van de veranderingen in het afvalbeleid veranderen de kosten voor de inzameling en verwerking van afval:

  • het vaste deel van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd (het aanbieden van gft-afval blijft gratis);
  • het aanbieden van afval (variabel deel) stijgt iets;
  • gft-/keukenafval kan vanaf 2018 ook in de hoogbouw gescheiden worden (zie verderop in dit artikel). Hierdoor is het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer aangepast aan de tarieven bij de minicontainers.

Onderstaand de tarieven voor 2018 die definitief door de raad vastgesteld gaan worden:

Soort huishouden 2018 2017
Vaste jaarlijkse heffingen
1-persoons huishouden € 119,00 € 121,30
Meerpersoons huishouden € 135,60 € 138,30
Inzamelmiddel 2018 2017
Variabel tarief restafval
Container 240 liter € 8,00 € 7,25
Container 140 liter € 5,90 € 5,35
60 liter verzamelsysteem hoogbouw € 1,45 € 1,00

Gft-inzameling bij hoogbouw

Vanaf komend jaar kunnen alle inwoners die voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer ook gft-afval gratis aanbieden. Hiervan wordt o.a. compost en groene stroom gemaakt en het is zonde deze grondstoffen verloren te laten gaan via het restafval. Met de mogelijkheid om gft-afval te scheiden, kunnen nu ook deze huishoudens meer invloed uitoefenen op hun eigen afvalkosten. De betreffende huishoudens ontvangen hierover deze maand meer informatie via een persoonlijk bericht.

Milieupas vervangt afvalpas

Deze maand ontvangt u van Rd4 een milieupas. Deze pas vervangt de huidige afvalpas voor uw bezoek(en) aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval reeds gebruikmaken van deze ondergrondse containers.

Nieuwe huishoudens met luier- of medisch afval die ook gebruik willen maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen zich melden bij het Rd4-servicepunt. De milieupas kan voor deze huishoudens geactiveerd worden. De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer, zoals u gewend bent bij de Rd4-afvalpas, jaarlijks verstrekt.

Toegang tot meer milieuparken

Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) zijn gaan samenwerken waardoor u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruik kunt maken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt, gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

Milieu App

Vanaf begin december heeft Rd4 een nieuwe app over afval: de Milieu App. Via de Milieu App kunt u naast het raadplegen van uw afvalkalender ook een melding instellen voor de ledigingsdagen van uw afval. Naast actuele informatie vindt u hier tevens o.a. een digitale milieupas voor gebruik op de milieuparken en een afvalscheidingswijzer met een zoekmachine.

Afvalwijzer 2018

Deze maand valt ook weer bij iedereen de Rd4-afvalwijzer in de brievenbus. Deze bevat geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is nu compacter van opzet.

Voor actuele afvalinformatie kunt u terecht op de website van Rd4 » of in de Milieu App. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Rd4-servicepunt via info@rd4.nl of via (045) 543 71 00 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

Foto©Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie