Mens Ontwikkel Bedrijf start met taalles voor statushouders In landgraaf

Startup Stock Photos

Een taal leer je het snelst wanneer je niet alleen lessen volgt, maar die taal ook in de praktijk spreekt. Die praktijk kan een werkomgeving zijn of het deelnemen aan activiteiten. Het Mens Ontwikkel Bedrijf in Landgraaf is gestart met een project voor statushouders die bezig zijn met hun inburgering. Zij krijgen, naast het inburgeringstraject, bij het Mens Ontwikkel Bedrijf taalles over die zaken die nodig zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

In de taallessen, die worden verzorgd door een deskundige vrijwilliger van de Bibliotheek Landgraaf, wordt onder andere aandacht besteed aan veiligheid. Zodra de deelnemers de taal voldoende beheersen gaan ze aan het werk binnen het Mens Ontwikkel Bedrijf of de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Landgraaf. Doordat op de werkvloer Nederlands gesproken wordt, brengen de deelnemers het geleerde snel in praktijk. Op deze manier draagt het Mens Ontwikkel Bedrijf eraan bij dat ook voor deze statushouders de kans op een betaalde baan groter wordt.

Geef een reactie