30 handen in 2018 voor de derde keer op weg naar Nepal!

 

 

In Heerlen zijn de voorbereidingen voor de derde Nepalreis van het project   ”30 handen helpen Nepal” alweer in volle gang. In de zomer van 2018 is het de bedoeling om opnieuw de handen uit de mouwen te steken voor de kinderen in Thali. Voor degenen die de rekensom nog niet hebben gemaakt: dertig handen betekent vijftien mensen, die zich vrijwillig inzetten om de jeugd in het dorp Thali in Nepal een kans te geven op een beter bestaan door te bouwen aan beter onderwijs.

 

Het begon allemaal met de R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko, die in 2005 is opgericht te Heerlen. Met, door en voor kinderen is hun devies. Jong en oud trekken met elkaar op en proberen elkaar ook op te trekken naar een hoger plan, zodat uit iedereen het beste naar boven kan komen. Dit doen zij middels allerlei activiteiten, zoals samen zingen, samen op zomerkamp, een dagje naar de hei en wekelijkse ontmoetingsavonden.

Naast al deze eigen activiteiten zetten zij zich bewust ook voor andere mensen in de samenleving in. Zo is er bijvoorbeeld het project “Hoop op Toekomst” waaraan de jongeren en volwassenen een grote bijdrage leveren. Dit is een project waarin materiële en immateriële hulp geboden wordt aan mensen in en rondom Heerlen die in (acute) nood verkeren (www.stichtinghoopoptoekomst.nl). Hierbij geldt dat, door samen op te trekken, de gever en de ontvanger van de hulp er beiden beter van worden. Ook in Lourdes is de groep actief en werkt hiervoor samen met de Limburgse bedevaartorganisatie. Zij bieden hun handen aan om mensen te begeleiden, die niet zelfstandig in staat zijn om deze reis te maken.

Sinds drie jaar bestaat een nieuw project: ”30 handen helpen Nepal”. Hierin is samenwerking gezocht met stichting Himalayan Care Hands (www.himalayancarehands.nl). Een groep van 15 vrijwilligers is in 2016 voor het eerst in hun zomervakantie richting Nepal getrokken.

Nepal kent een kastensysteem, waardoor de toekomst van de inwoners grotendeels al bepaald is bij hun geboorte. Onderwijs is voor deze kinderen daarom van levensbelang. Het is voor hen de enige mogelijkheid om op te klimmen vanuit de erbarmelijke omstandigheden van hun kaste. Himalayan Care Hands wil graag de mogelijkheden van deze groep kinderen vergroten door hen onderwijs te bieden. Een klein schooltje in het dorpje Thali had door de aardbeving van 2015 veel schade opgelopen, waardoor de kinderen alleen nog les konden krijgen in een provisorisch leslokaal dat ingericht kon worden in een geitenstal. Zonder voorzieningen zorgden de leerkrachten en assistenten ervoor dat de kinderen in ieder geval op deze manier nog opgevangen konden worden. De groep dertig helpende handen en hun achterban hebben zich toen geroepen gevoeld om te helpen de school te herstellen. Zij hebben hun handen aangeboden om ingezet te worden in de bouw, wat geen gemakkelijke opgave was onder de warmvochtige omstandigheden in Nepal.

Het mes sneed bij dit project aan meerdere kanten. De jongeren leren zichzelf kennen in uitzonderlijke omstandigheden, ze leren samenwerken en zich inzetten voor een ander. Maar tegelijk zien ook de plaatselijke bewoners wat het op kan leveren als je ergens samen de schouders onder zet. Zowel in 2016 als in 2017 sloten steeds meer kinderen en jongeren, later zelfs volwassenen, uit het dorp zich aan bij de groep uit Nederland om er samen voor te zorgen dat de plannen voor de school in de praktijk gerealiseerd konden worden. In 2016 is het gebouw in samenwerking met de lokale bevolking weer veilig en bruikbaar gemaakt, door een aardbeving bestendig fundament te leggen in de school. In 2017 zijn allerlei noodzakelijke voorzieningen gerealiseerd, zoals: toiletten bij de dependance van de school, elektriciteit en licht in de klaslokalen, een hek om het platte dak waar voor de schoollunch gebruik van gemaakt wordt en tenslotte werd er ook een keermuur aangelegd, waardoor aardverschuiving wordt tegengegaan en een speelplein kon worden aangelegd.

  

 

Hierdoor is de dorpsgemeenschap in Thali weer in de gelegenheid om de kinderen, die niet naar een private school kunnen gaan, tóch onderwijs te bieden. Na afloop van de basisschoolperiode bestaat echter het risico dat de kinderen alsnog zonder behaalde beroepskwalificaties verdwijnen in de landbouw of worden ingezet in de huishouding, om te zorgen voor broertjes en zusjes, waardoor de kans om op te staan uit de situatie verdwijnt. Dit kan worden voorkomen door het aanbieden van driejarig vervolgonderwijs, waarmee de kansen op een loopbaan en betaald werk toenemen. Om dit te realiseren, zijn er drie nieuwe klaslokalen in een nieuw gebouw nodig.

De groep heeft zich tot doel gesteld om in 2018 hieraan een bijdrage te leveren. Dit doen zij door zowel hun handen aan te bieden, als door het ophalen van sponsorgelden om in bouwmaterialen te kunnen voorzien. Hiervoor zijn zij afhankelijk van gulle gevers, private fondsen en donaties van bedrijven, die bij willen dragen aan de opbouw van de toekomst van de kinderen in Thali. Om de reissom bij elkaar te verdienen, die zij zelf betalen, worden daarnaast allerlei acties op touw gezet.

Wie er graag aan wil bijdragen om dit plan mogelijk te maken, kan dit doen door een bijdrage te schenken. Op die manier kan iedereen een helpende hand worden in dit project! Een donatie kan rechtstreeks overgemaakt worden naar Himalayan Care Hands, rekeningnummer NL78RABO0138257698 onder vermelding van 30handen2018. Himalayan Care Hands is een ANBI stichting, waardoor uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Het project 30 handen helpen Nepal kan gevolgd worden op Facebook: facebook.com/dertighandenhelpennepal of via de website van Jeugdkring Chrisko www.jeugdkringchrisko.nl.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Jeugdkring Chrisko: secretariaat@jeugdkringchrisko.nl .

Foto’s Jeugdkring Chrisko en ©Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie