ABP belegt wereldwijd voor € 405 miljard, waarvan minder dan 1% (€ 3,3 miljard) in producenten van tabak en kernwapens. Daar wil het fonds nu vanaf. Volgens een woordvoerder streeft ABP erna  om deze beleggingen binnen een jaar verkocht te hebben.

Beleggingen in tabak en kernwapens vormden al langer een dilemma voor ABP. “We willen het pensioengeld van onze deelnemers op een duurzame en verantwoorde manier beleggen”deelt ABP mede. “Een aantal veranderingen in de samenleving, ook op internationaal niveau, was voor ons de aanleiding om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties geven steeds meer aan moeite te hebben met beleggingen in tabak en kernwapens. Ook speelden ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ook op de financiële markten, een rol. Al deze ontwikkelingen, input en perspectieven zijn meegewogen in ons besluit om tabak en kernwapens uit te sluiten.

Rendement

Hoewel in het verleden goed rendement is behaald op kernwapens en tabak, verwacht ABP dat dit in de toekomst anders zal zijn. Ook ziet het fonds mogelijkheden om met andere, alternatieve beleggingen goede rendementen te halen. Ook verwacht men dat een eventueel rendementsverlies als gevolg van het besluit zeer beperkt zal zijn. Met dit besluit zegt ABP echter bovenal het pensioengeld van haar deelnemers op een meer duurzame en verantwoorde wijze te beleggen.

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock

Geef een reactie