Verkiezingsbijeenkomst GroenLinks Heerlen.

Donderdag 15 maart 2018, 19.30 – 21.30 uur

 

De Twee Gezusters (André van Boxtelzaal), Putgraaf 3,

Heerlen-centrum

 

 

De lijsttrekker van GroenLinks in Heerlen, Ewout Tijdeman en diverse andere kandidaten zijn deze weken veel op pad in buurten, markten en winkelcentra van Heerlen en Hoensbroek. Maar zij zullen zich op donderdag 15 maart ook presenteren tijdens een verkiezingsbijeenkomst in De Twee Gezusters.

GroenLinks is erin geslaagd om een kwalitatief goede en veelzijdige groep kandidaten te presenteren. Mensen met veel ervaring in de politiek en maatschappelijke activiteiten, maar ook jongeren met veel jeugdig elan en spontaniteit. Kortom, met veel diversiteit, maar ook met de verbindende wil om zich te willen inzetten voor een solidaire samenleving in een gezonde leefomgeving.

 

Op deze verkiezingsavond presenteren zich niet alleen de (meeste) kandidaten, maar gaan we ook in op wat GroenLinks politiek-inhoudelijk wil betekenen voor Heerlen. Aan de hand van stellingen wordt een dwarsdoorsnede van het verkiezingsprogramma behandeld. Daarbij wordt de discussie niet uit de weg gegaan, want GroenLinkse standpunten zijn niet altijd even vanzelfsprekend.

Er zal voor de belangstellenden voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van (kritische) vragen, nadere kennismaking en ook voor een persoonlijk gesprek met de kandidaten.

Lijsttrekker Ewout Tijdeman: “Ik ben erg verheugd dat ik lijsttrekker mag zijn voor GroenLinks in Heerlen en daarmee kopman van een lijst met kandidaten die op zich onderling behoorlijk verschillen maar samen veel kennis en ervaring maar ook jeugdig elan en enthousiasme in zich hebben om de komende vier jaar GroenLinkse politiek te bedrijven. Enerzijds vernieuwend maar ook voldoende waarborgen voor continuïteit. Mede namens Karin van Doormaal spreek ik dan ook de ambitie uit om na 21 maart 2018 met minimaal 2 zetels terug te keren in de gemeenteraad van Heerlen. Aan energie en passie ontbreekt het ons in ieder geval niet.”

voor meer informatie  https://heerlen.groenlinks.nl/

Foto GroenLinks

 

Geef een reactie