Goed onderwijs is essentieel om de jongeren van nu goed voor te bereiden op later. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht economische situatie, afkomst of cultuur, gelijke kansen krijgt op het gebied van onderwijs. De komende jaren moeten we goed kijken wat Heerlen precies nodig heeft op het gebied van onderwijs. Onderwijs op het gebied van ouderenzorg verdient daarbij extra aandacht.

Gelijke kansen creëer je o.a. door voor- en vroegschoolse educatie. Door onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van peuters en kleuters. Dat is onze stellige overtuiging. Daarom pleiten wij als OPH voor voortzetting hiervan. Gelijke kansen betekent in onze ogen ook het gericht aanpakken van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Zo willen we voorkomen dat jonge mensen de aansluiting missen door hen een broodnodig steuntje in de rug te geven.

Brede school
Wij zijn voorstander van de brede school. In de wijk Passart bijvoorbeeld zien wij dat deze vorm van onderwijs grote voordelen heeft. Daar waar al goede buurt-voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld op Heerlerbaan, kiezen wij dan ook voor een brede school in plaats van een brede maatschappelijke voorziening.

Onderwijs op het gebied van ouderenzorg
De groep ouderen in Heerlen groeit en de behoefte aan zorg wordt groter en specifieker. Terwijl de belangstelling voor opleidingen in de zorg achterblijft en er een tekort is aan hoger gekwalificeerd zorgpersoneel. Wij willen investeren in dit onderwijs. Omdat de ouderen van nu en later recht hebben op adequate zorg. Dus gaan we in gesprek met o.a. de Zorgacademie om te kijken welke maatregelen we moeten treffen om de toekomstgerichte zorg voor ouderen te waarborgen.

Basisschool Tarcisius
In onze visie verhuist basisschool Tarcisius naar het oude HTS-gebouw, dat (met respect voor het bestaande) verbouwd wordt voor deze nieuwe bestemming. De locatie is prima; verkeersoverlast wordt hierdoor vermeden. Bijkomend voordeel is dat het markante gebouw op die manier behouden blijft voor Heerlen. Het huidige pand van Tarcisius zou dan ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld zorgwoningen, omdat daar een tekort aan is in onze stad.

http://ouderenpartijheerlen.nl/

Fotoen film  OuderenpartijHeerlen

Geef een reactie