Kleis Adema een oprechte volksvertegenwoordiger in hart en nieren

Wees Wijs Stem Op Kleis – CDA Lijst 3-nr.5 (Kleis Adema) Een oprechte volksvertegenwoordiger in hart en nieren Nog enkele dagen en dan gaat komende woensdag 21 maart in Nederland, na alle daarmede gepaard gaande politieke voorcampagnes het stemgedrag van de burger bepalen wie in de komende vier jaar deel mag gaan uitmaken van de gemeenteraden.

De uitslag van deze gemeenteraadverkiezingen zal ook bepalend zijn welke partijen samen een coalitie zullen (kunnen) vormen en wethouders mogen leveren en of toch genoegen moeten gaan nemen in de oppositie. Deze context zal na deze verkiezingen van toepassing zijn na afloop van de te voeren onderhandelingsgesprekken. Uiteraard zullen ook na 21 maart zeker weer een “groot” aantal van de op dit moment nog zittende raadsleden herkozen worden, maar zullen er ook zijn die niet genoeg stemmen achter zich krijgen evt. ten faveure van nieuwkomers. Dit telt overigens meer als waarschijnlijk voor alle partijen. Maar dat zal uiteraard afhankelijk zijn van de kiezers.

Een huidig zittend raadslid, die met meer als grote waarschijnlijkheid zeker weer genoeg stemmen achter zich zal krijgen, is de sympathiek overkomende Kleis Adema, lid van het CDA en bijna al zijn leven lang woont in de Heerlense wijk Heksenberg. Als grote pluspunt telt ook het gegeven dat hij, door zijn jarenlange functie als raadslid een van de meest ervaren raadsleden van het CDA in Heerlen is. Daarom kan hij terecht omschreven worden als een oprechte volksvertegenwoordiger in hart en nieren. Juist deze aanduiding zegt dus alles over het functioneren van Kleis Adema. Hij is immers de nestor en senior van de Heerlense CDA-fractie, waarbij aangetekend dient te worden dat Kleis sinds jaar en dag, buiten Heksenberg/Heerlerheide e.o., in touw is voor, indien van toepassing, ook de overige Heerlense samenleving.

Dientengevolge kent hij dan ook iedereen en iedereen kent hem dan ook. Als de naam Kleis gebezigd wordt dan hoeft niet lang nagedacht worden over wie het gaat. Tijdens de afgelopen campagneperiode van de Heerlense CDA kwam dit dan ook duidelijk naar voren. Zelfs de barre koude afgelopen zaterdag, zelfs pas nog herstellende van een zware griep, deerde hem niet om toch als teamspeler van het CDA Heerlen mede campagne te voeren. In het belang van heel Heerlen trotseerde hij dan ook de weersomstandigheden. Zijn jarenlange curriculum vitae omvat dan ook heel wat functies waarvoor Kleis zich in volle overgave met hart en ziel inzet. Hierin wordt hij uiteraard gesteund door zijn solide netwerk in de gemeentelijke organisatie en de vele verenigingen. Dit manifesteert zich o.m. ook in zijn “paradepaardje” t.w. de inzet voor ouderen en de grote veranderingen in de zorg die zijn speciale aandacht hebben. Want ook in gemeente Heerlen is de vergrijzing van een gedeelte van haar inwoners zeker niet weg te denken. Zij verdienen dan ook alle ondersteuning wat Kleis maar al te goed begrepen heeft, vandaar zijn inzet voor deze doelgroep. Buiten genoemde doelgroep bekleedt Kleis ook nog eens een aantal functies in de diverse maatschappelijke en verenigingsstromingen.

Hij is o.m. voorzitter van KBO Heerlen-Noord en is als ouderen adviseur en vrijwilliger nauw betrokken bij De Zonnebloem, Veilig Verkeer Nederland, de Vincentiusvereniging en enkele Buurtsteunorganisaties. Maar ook voor andere verenigingen en organisaties, binnen Stadsdeel Heerlerheide en overige wijken van Heerlen heeft Kleis veel belangstelling en, waar nodig en mogelijk, kunnen ook zij rekenen op zijn ondersteuning, daarmede ook gestalde geven aan de uitspraak Samen meer doen is, behalve bij zijn CDA-Heerlen, ook van toepassing voor alle geledingen het uitgangspunt van Kleis, welke hij combineert met oprechtheid, begrip en vriendelijkheid. Dit alles bij elkaar genomen verdient Kleis Adema dan ook om weer als raadslid gekozen worden. Dus als vrijblijvende aanbeveling: Wees Wijs Stem Op Kleis (CDA lijst 3-nr:5).

 

Geef een reactie