Coalitie Kerkrade kiest voor eigen kracht en kwaliteit

 

Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie met als motto “Kerkrade een stad om samen te (be)leven!”.
De coalitie bouwt voort op de vruchten en verworvenheden uit de bestuursperiode 2014 – 2018. Tegen de achtergrond van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen wil de coalitie vanuit een zelfstandig Kerkrade in de komende bestuursperiode doorgaan met het zetten van verdere én nieuwe accenten. Daarbij laat de coalitie zich leiden door de kernbegrippen ‘samen’ en ‘kwaliteit’ die als een rode draad door de bestuursperiode heen zullen lopen.

Speerpunten zijn onder andere “de zorg”, veiligheid en wijken en ambities als Center Court Kerkrade, het Transferium in Kerkrade-West en Rolduc.

Uitgangspunt voor de zorg is en blijft de eigen kracht van de burgers en de omgeving. De kenmerken van het voorzieningen- en minimabeleid zijn ‘streng en rechtvaardig’ om het draagvlak voor de inzet van middelen te behouden. Daarnaast wordt op deze manier het geld gebruikt waarvoor het bedoeld is. Extra aandacht gaat hierbij uit naar kinderen die in armoede opgroeien.

De coalitie kiest ook voor een sterke focus op kwaliteit en veiligheid en investeert in mens, wijk en stad. De realisering van ‘Center Court Kerkrade’ waar een gezonde levensstijl centraal staat, prijkt als afronding van het centrum hoog op de ambitielijst. De coalitie zal zich verder sterk maken voor de Avantislijn en daarmee ook voor het Transferium in Kerkrade-West. Een ander belangrijk streven richt zich op het behoud van Rolduc als cultureel erfgoed.
Met de toeristische attracties en de evenementen zal Kerkrade ook in de toekomst worden gepositioneerd. Bij evenementen wordt ingezet op kwaliteit, waarbij ruimte is voor burgerinitiatieven. De coalitie werkt vanuit een sluitende begroting en zal keuzes die daaraan bijdragen niet uit de weg gaan.

De beoogde wethouders zijn Tim Weijers (Burgerbelangen), Huub Wiermans (Burgerbelangen), Jo Schlangen (Burgerbelangen), Leo Jongen (PvdA), Bert Bejas (CDA) en Dion Schneider (VVD).

Op woensdag 16 mei 2018 zullen de beoogde wethouders door formateur Tim Weijers voorgedragen worden aan de raad.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie