BUURTBEMIDDELAARS GEZOCHT IN SIMPELVELD

 

 

Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om conflicten tussen buurtbewoners op te lossen. Onder het motto Beter een goede buur dan een verre vriend, brengen getrainde buurtbemiddelaars mensen weer met elkaar in gesprek! Ze helpen het onderlinge contact te herstellen en oplossingen voor het conflict te bedenken. Op die manier ontstaat er weer een beetje burenliefde voor elkaar.

 

Op zoek naar bemiddelaars

Impuls is op zoek naar enthousiaste buurtbemiddelaars die zich op vrijwillige basis willen inzetten. Buurtbemiddeling is afwisselend en interessant werk. En het geeft voldoening. Het kost niet veel tijd, gemiddeld 5 uur per bemiddeling en twee uur voor de maandelijkse teambijeenkomst. Het aantal bemiddelingen en de werktijden bepaalt u zelf.

Wat moet een bemiddelaar kunnen? Er zijn geen opleidingseisen voor mensen die buurtbemiddelaar willen worden. Het is belangrijk dat u enthousiast bent, goed kunt luisteren en een neutrale en onpartijdige houding heeft. U benadert mensen op een open en positieve manier.

Eigen training. Alle bemiddelaars krijgen een training en hebben elke zes weken een teambijeenkomst. Ook mediators zijn welkom om te reageren.

Inzet in Kerkrade .Wilt u zich aanmelden als buurtbemiddelaar, maar voelt u schroom om in uw eigen dorp betrokken te worden bij een burenconflict? Dan kunnen we u desgewenst inzetten in Kerkrade. Omgekeerd zijn er ook vrijwilligers uit Kerkrade beschikbaar om in Simpelveld te bemiddelen.

Meer info. Heeft u interesse? Neem dan contact op met welzijnsorganisatie Impuls, met Marco Vanhommerig, projectleider Buurtbemiddeling Simpelveld voor een oriënterend gesprek, T 045 – 545 6351 of buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl

Geef een reactie