Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek gaat verhuizen 

                       Na ruim 20 jaar verlaten zij huidig wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg

Zoals bekend heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek (v/h Wijkraad Heksenberg) tot heden ruim 20 jaar haar domicilie in gebouw, c.q. Ontmoetingscentrum, ‘’t Gringeltje” (eigenaar Woonpunt). gelegen op de Hei-Grindelweg 82. Genoemde Stichting “verblijft” in de onderste verdieping. De begane grond, waar in vroegere jaren o.m. het kinderdagverblijf gevestigd was staat al twee jaar leeg. ’t Gringeltje is onderverdeeld in o.a. een ontvangsthalletje, kantoor, zaalruimten (voor o.m. vergaderingen/bijeenkomsten) tot zelfs een elektrische traplift (voor hen die moeilijk ter been zijn).

In de afgelopen 20 jaar hebben veel gebruikers, lees verenigingen en instanties, dankbaar en met veel plezier gebruik gemaakt van de mogelijkheden welke in dit gebouw geboden werden. Dit uiteraard ook in het kader van de sociale cohesie en natuurlijk Buurtgericht Werken in de wijk Heksenberg/Pronsebroek. Een kort overzicht leert dat een groep van rond 30 senioren, ook wel omschreven als creatieve werkgroep, iedere dinsdagmiddag hun activiteiten beleggen en zodoende zorg droegen dat de senioren thuis niet achter de geraniums hoefden te blijven zitten. Ook Jeugd & Jongerenwerk werkte in ’t Gringeltje haar activiteiten af. Maar ook de EHBO-vereniging maakte jaren dankbaar gebruik om o.m. hun cursussen en vergaderingen te kunnen uitvoeren. Het zou te ver voeren om alle verenigingen en instanties bij naam en toenaam te noemen die hun activiteiten en vergaderingen in ’t Gringeltje tot nu toe hielden.

Maar, zoals het zo mooi heet, komt aan het gebruik van Ontmoetingscentrum ’t Gringeltje helaas nu een einde. Dit als gevolg van o.m. afstoten van accommodaties, zoals ’t Gringeltje, door eigenaar woningcorporatie Woonpunt. Natuurlijk is de intentie van Woonpunt, om                           ’t Gringeltje in de verkoop te doen, eerlijkheidshalve niet op stel en sprong van toepassing geweest. Deze intentie leefde al in 2016, maar werd nog niet concreet gestalte gegeven. Dit betekende dat Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, als huurder, gebruik mocht blijven maken van het gebouw en dientengevolge de verenigingen en instanties ook hun activiteiten en vergaderingen gestalte konden blijven geven.

Maar tijden veranderen en op woensdag 11 april 2018 kreeg, via het secretariaat, bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek de mededeling dat Woonpunt nu echt van het gebouw af wil en niet meer wil investeren in het gebouw. Niettemin was de opstelling van Woonpunt als coulant te omschrijven want zij gaven aan dat, Stichting Wijkraad zolang het duurt, gebruik konden maken van het gebouw. Maar, zo stelde Woonpunt, als het verkocht wordt, moeten jullie-en eventuele andere gebruikers via jullie-eruit. Dat kan dan binnen korte tijd zijn, of langere tijd, naar gelang de evt. kopers nodig hebben om het te regelen met de notaris. Uiteraard was deze mededeling voor bestuur Stichting Wijkraad, gevormd door voorzitter/secretaris Callie Steijaert, penningmeester Frans Westen en de bestuursleden Edie Bleimuth en Anita Prijkel, ondanks de voorgeschiedenis, toch nog “een donderslag bij heldere hemel”.

Uiteraard volgde enig crisisberaad hoe om te gaan met de ontstane situatie. Uitgangspunt hierbij was de strikte intentie om zelfstandig als Stichting Wijkraad t.b.v. van de wijk en haar bewoners te blijven functioneren. Om niet te blijven wachten op een evt. definitieve koper van het gebouw en dientengevolge de onzekerheid zou blijven voortduren besloot het bestuur om, binnen de wijk Heksenberg/Pronsebroek, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Gezien de zelfstandigheid intentie was ook Gemeenschapshuis Heksenberg geen geschikte optie. Een leegstand pand in het winkelcentrum Heksenberg viel, om diverse redenen, ook af.

Uiteindelijk werd een geschikt leegstaand pand gevonden achter genoemd winkelcentrum en wel Mrg Feronstraat 51 (6414 CB) waar voorheen een siergrind bedrijf en een bureau RechtOp Juristen gevestigd waren. Gezien de ontstane omstandigheid, inzake ’t Gringeltje, werd besloten om dit pand als wijkgebouw in huur te verwerven. Gezien de beschikbare ruimte is vergelijking met ’t Gringeltje niet realistisch. De hoofdzaak is echter dat alle vergaderingen etc. van de huidige ’t Gringeltje gebruikers doorgang kunnen vinden. Hiertoe ook spreekuur wijkagent en nieuw: inloopmorgen/middag Buurtsteun. Alleen de tentoonstelling van Kanarievereniging Eendracht is niet mogelijk en Heemkundevereniging Heerlerheide besloot om terug naar het Corneliushuis te gaan. De EHBO-vereniging blijft, buiten de cursussen, ook op de Mrg.Feronstraat vergaderen. Overigens ligt het pand dichter in de wijk en is laagdrempelig van aard. Kortom, t.b.v. wijk Heksenberg/Pronsebroek en haar bewoners blijft in principe alles bij het oude. Stichting Wijkraad Heksenberg gaat nu pand Mrg.Feronstraat gebruiksklaar maken en hoopt men na de (school)-vakantie vanag 7 augustus hier officieel te kunnen starten. Overigens zullen de bewoners Mrg.Feronstraat op heel korte termijn, via een brief, over de nieuwe situatie in haar buurt ingelicht worden.

Foto’s®ParkstadActueel: Callie Steijaert

Geef een reactie