Zomerreces? Komkommertijd? Tijd om misstanden aan te kaarten!

 

 

Wat ga je als politieke partij in de zomer doen? Lekker liggen in het gemaaide gras? Wandelen langs de gesnoeide paden?

In ieder geval het maaien en snoeien aankaarten want de PvdD fractie Heerlen kreeg veel reacties van Heerlenaren die zorgen maken over maaien en snoeien ondanks de droogte en nog wel in  het broedseizoen!

De Partij voor de Dieren Heerlen heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college over het snoei- en maaibeleid en de uitvoering daarvan de gemeente. De vragen zijn terug te lezen op https://heerlen.partijvoordedieren.nl/vragen/maaien-en-snoeien-tijdens-het-broedseizoen

Tekst Pascale Plusquin, Fractievoorzitter PvdD

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie