Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de toegang tot jeugdhulp. Zij moeten ervoor zorgen dat passende hulp toegankelijk is voor alle jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Vanaf 20 augustus 2018, na de zomervakantie, verandert de toegang tot jeugdhulp in gemeente Simpelveld.

 

Maatschappelijk Werk Impuls
Vanaf 20 augustus 2018 is Maatschappelijk Werk Impuls het eerste aanspreekpunt voor ouders en jeugdigen die vragen en problemen hebben met betrekking tot opvoeden en opgroeien. Maatschappelijk Werk helpt bij het scherp krijgen van de vraag en gaat samen met jeugdigen en ouders na wat zij zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen om het probleem op te lossen. Daarnaast biedt Maatschappelijk Werk lichte ondersteuning en hulp en verwijst jeugdigen en ouders eventueel naar een vrij toegankelijke voorziening. Dat betekent dat jeugdigen en ouders gebruik kunnen maken van een voorziening zonder dat zij daarvoor een verwijzing of een beschikking van de gemeente nodig hebben.

 

Voor alle vragen en problemen rondom opvoeden en opgroeien is Maatschappelijk Werk bereikbaar via:

 

Gemeente Simpelveld
In sommige gevallen zijn de ondersteuning en hulp die Maatschappelijk Werk biedt niet voldoende. In dat geval schakelt Maatschappelijk Werk de gemeente in. De beslissing van de gemeente welke hulp een jeugdige of zijn ouders precies nodig hebben, komt tot stand in overleg met die jeugdige en zijn ouders. De gemeente kan jeugdigen en ouders verwijzen naar een niet vrij toegankelijke voorziening. In dat geval geeft de gemeente een beschikking (een officiële en schriftelijke toekenning).

Tekst en Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie