Informatiebijeenkomst voor inwoners over de financiën van de gemeente


Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur signalen van inwoners over de financiën van de gemeente Meerssen, bijvoorbeeld over de financiële reserves, de leningen die de gemeente heeft uitstaan, de hoogte van de OZB en degelijke. Blijkbaar is daarover de nodige onduidelijkheid en dat leidt tot vragen, kanttekeningen en aannames van inwoners, al dan niet terecht.

Informatiebijeenkomst woensdag 19 september

Het college van B&W vindt transparantie en goede informatievoorziening aan burgers belangrijk. In dat kader wordt er een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke financien georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 september en vindt plaats in de kantine van het bestuurscentrum (ingang via het KCC, Markt 50 in Meerssen). De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Presentatie wethouder en beleidsmedewerkers

Informatiebijeenkomst
De wethouder financiën (dhr. Jan Gulikers) en beleidsmedewerkers financiën verzorgen een presentatie, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Hoe komt de begroting van de gemeente tot stand?
  • Hoe is deze begroting opgebouwd?
  • Inkomsten en uitgaven van de gemeente
  • Onroerend zaakbelasting (OZB)
  • Gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen
  • Geldleningen die de gemeente verstrekt

Vragen, opmerkingen, suggesties

Tijdens en na afloop van de presentatie is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, kanttekeningen te plaatsen en/of suggesties naar voren te brengen.

Graag voor 17 september aanmelden

Inwoners van de gemeente Meerssen die naar deze bijeenkomst willen komen, worden verzocht zich hiervoor aan te melden. Liefst vóór maandag 17 september, zodat we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@meerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress) onder vermelding van ‘financiën 19 september’.

We hopen uiteraard op een goede opkomst – u bent in elk geval van harte welkom!

Geef een reactie