Eurode bestaat uit de steden Herzogenrath en Kerkrade en kent een lange gezamenlijke geschiedenis. Het middeleeuwse erfgoed van Eurode bestaat uit Abdij Rolduc, Burcht Rode en de Baalsbrugger Molen. De monumenten vormen een bijzonder geheel, omdat ze een goed beeld geven van de organisatie van de middeleeuwse samenleving. De moderne gezamenlijke geschiedenis van Eurode wordt belichaamd door het Eurode Business Center, dat de hedendaagse dimensie van “Thuis in Europa” toont. Zondag 2 september tijdens de Eurode Monumentendag zijn alle locaties tussbe 12.00-16.00 gratis toegankelijk. Onderstaand een overzicht van de activiteiten zondag a.s.
Abdij Rolduc presenteert voor het eerst de Royal Rococo High Tea in de prachtige Rococobibliotheek. Een luxe high tea, die in meerdere gangen geserveerd wordt. Geniet van huisgemaakte hapjes, zoete lekkernijen en thee van Fleur de Café. Een zalige balans tussen zoet en hartig. Dit alles met muzikale begeleiding van pianist Vincent Snackers.
ANDERE ACTIVITEITEN IN ROLDUC: openstelling abdijkerk en crypte met uitleg door gidsen, Winzer van Rode: vrijwilligers van het Wijngilde vertellen over hun werkzaamheden t.b.v. het herstel van de wijnbouw op Rolduc, presentatie Brouwgilde met rondleiding door brouwerij, optreden Jachthoornblazers Rolduc, draaiorgel, diverse demonstraties van ambachten, o.a. imker en goudsmid, enkele huurders van Rolduc presenteren hun werk, kinderactiviteiten, waaronder ballonnenfiguren in het kader van het thema “Thuis in Europa”, kleurwedstrijd en diverse attracties.
Baalsbrugger Molen, Baalsbruggerweg 28, Kerkrade.
Het Land van ’s Hertogenrode was rijk aan bronnen met zuiver water, er was vruchtbare landbouwgrond en de omringende bossen leverden bouwmateriaal en brandstof. Het glooiende landschap langs het riviertje de Worm was de perfecte plaats voor een watermolen, die hier al omstreeks 1106 stond. De molen werd door de geestelijkheid gebruikt om inkomsten te verwerven. De graaf van Burg Rode hielp hierbij en verplichtte de boeren uit zijn achterland om graan bij deze “dwangmolen” te laten malen. De eigenaars van de molen kregen een deel van het gemalen graan als vergoeding. De Baalsbruggermolen is een rijksmonument en is de afgelopen jaren in meerdere fases in haar oude glorie hersteld.
ACTIVITEITEN: graan malen, kinderworkshops, diverse lezingen, o.a. over herinrichting Wormdal, molenkoek van eigen graan, informatie over verloop restauratieproject
Burcht Rode, Burgstraße 5, 52134 Herzogenrath.
De Burcht Rode, die in 1104 voor het eerst in oude geschriften wordt genoemd, lag aan de belangrijke handelsweg van Keulen via Maastricht naar Antwerpen. Eeuwenlang was dit het centrum van bestuur en rechtspraak van het gebied Rode. Voor het passeren van dit knooppunt moest veel tol betaald worden, waardoor de graven van deze burcht over veel geld beschikten.
In de 18e eeuw woedde in deze regio de strijd tegen de zogenaamde Bokkenrijders; deze arme dieven uit de buurt werden in de Burcht gevangen gehouden en bekenden na gruwelijke marteling allerlei misdaden. In de Burcht zijn nog martelwerktuigen uit deze periode te zien. Burcht Rode wordt thans geëxploiteerd door de Verein Burg Rode e.V. die er allerlei grensoverschrijdende, culturele activiteiten organiseert.
Marienkirche, Kleikstraße 58, Herzogenrath
Het is niet meer precies te achterhalen wanneer de eerste kerk in Hertogenrade werd gebouwd. In 1564 werd hier een parochie opgericht, die gebruik maakte van een bestaand sacraal gebouw. In 1780 werd de toenmalige kerk afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Doordat de opkomst van de mijnbouw veel nieuwe mensen naar deze streek trok, werd de kerk eind 19e eeuw te klein en werd er wederom een bouwopdracht verstrekt. Het werd een driebeukige kerk in neo-barok stijl. Er is bijzondere aandacht besteed aan de verfraaiing van de ramen en de altaren.
ACTIVITEITEN: bezichtiging met persoonlijke toelichting
Eurode Business Center, Eurode Park 1, Kerkrade
Het Eurode Business Center is precies op de grens tussen Duitsland en Nederland gebouwd en was in 2001 het eerste grensoverschrijdende bedrijfsverzamelgebouw van Europa. Het gebouw huisvest o.a. Eurode, het samenwerkings-verband van de steden Herzogenrath en Kerkrade en tal van grensoverschrijdend opererende bedrijven en diensten.
ACTIVITEITEN: – kinderworkshop “Vlaggen zonder grenzen” via Vrije Akademie Kerkrade, euregionale sportworkshop door Honk- en Softbalvereniging Parkstad, werving Project “Social Sofa Eurode”, waarbij inwoners van Eurode gezamenlijk een straatbank met het thema ‘grensoverschrijdend ontmoeten’ gaan mozaïeken, – lezingen door medewerkers van Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling onder het motto: “Kijk eens over de grens!”, informatiemarkt met o.a. informatie van het Grens Informatie Punt.

Foto®Parkstadactueel/ Tom de Cock

Geef een reactie