Er zijn veel signalen die op kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen wijzen. Dat kunnen duidelijke signalen zijn, zoals blauwe plekken, brandwonden of botbreuken, maar ook minder duidelijke signalen, zoals een groeiachterstand, timide en onderdanig gedrag en psychische klachten. Lastig hierbij is dat vrijwel alle signalen óók een andere oorzaak kunnen hebben. Dat maakt het signaleren van kindermishandeling of huiselijk geweld niet eenvoudig. Als er signalen zijn die wijzen op geweld, is het belangrijk hier goed op te reageren.

 

 

Deskundigheidsbevordering, wat houdt het in?
Burgemeester Richard de Boer, ambassadeur tegen kindermishandeling: “Gemeente Simpelveld zet in op deskundigheidsbevordering bij professionals. Bij de mensen die elke dag met ouders en kinderen werken en die in een vroeg stadium signalen oppikken.”
Deskundigheidsbevordering richt zich ten eerste op het signaleren zelf, dus wat zijn de signalen en hoe duid je die? Daarin valt nog veel winst te behalen. Daarom is scholing voor die professionals heel belangrijk. Scholing over signaleren, collegiaal overleg en het gesprek aangaan met ouders/plegers en/of kinderen. Gemeenten kunnen stimuleren dat instellingen en professionals deze stappen goed kunnen uitvoeren.

In een kadertje

Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring, kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

De website www.deeljouwzorgen.nl is er om je te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies. Je kunt ook bellen met Veilig Thuis: 0800 200 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Bewerkte Foto®Parkstadactueel/ Lucho Carreno

 

Geef een reactie