Presentatie definitief ontwerp dorpshart Bocholtz

Afgelopen donderdag is het definitief ontwerp voor de herinrichting van de kern Bocholtz gepresenteerd.

De bijeenkomst werd druk bezocht door inwoners, ondernemers en raadsleden. Wethouder Wiel Schleijpen: “Er werden kritische vragen gesteld, maar dat toont wat mij betreft alleen maar de betrokkenheid. Er is onze inwoners veel aan gelegen dat de verblijfskwaliteit van de kern Bocholtz wordt verbeterd. Dat doen we niet alleen voor bezoekers en toeristische ondernemers, maar ook voor de inwoners van Bocholtz. Het gaat er om dat zij het ook leuk vinden om in de eigen kern een terrasje te pikken of hun boodschappen te doen.”

Op de illustratie hierboven: Op de Boor krijgt een nieuwe invulling. Waar voorheen de bibliotheek was gevestigd komt horeca met een plein/terras ervoor met een waterpartij en een pergola met begroeiing.
De volledige presentatie vindt u terug op de website onder ‘laatste nieuws/projecten’.

Geef een reactie