Landgraaf streeft ernaar om, samen met de andere Parkstadgemeenten, in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Een van de projecten om dit doel te realiseren is het voornemen om op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, Het Kreupelbusch, een zonnepark en windpark te realiseren.
Het college van burgemeester en wethouders is bereid, onder een aantal belangrijke voorwaarden, medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van beide initiatieven.
Voor het zonnepark Abdissenbosch liggen in het Burgerhoes tot en met 27 december 2018 stukken ter inzage. Gedurende deze inzagetermijn kan iedereen zienswijzen indienen. Het gaat in deze procedure enkel om het zonnepark Abdissenbosch. Het windpark komt naar verwachting in 2019 pas aan de orde.
* INLOOPAVOND *
Donderdag 6 december organiseren wij van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in De Residentie (Abdissenlaan 63, 6374 BK Landgraaf). Tijdens deze inloopavond kunt u de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken over het zonnepark inzien en vragen stellen. De meedenkgroep, de groep omwonenden en geïnteresseerden die gevormd is na de startbijeenkomst in september, zal ook aanwezig zijn. Kijk voor meer informatie op:https://bit.ly/2Kl0OMH

 

Geef een reactie