Geweldige apotheose rond uitroeping prins Sám l (Smits)“Verein” en alle aanwezige narren razend enthousiast in Sjpasseberg

Ondanks de slechte buiten weersomstandigheden heerste er afgelopen zaterdag in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis van Heksenberg, welke plaatsnaam in deze carnavalsperiode omgedoopt is tot Sjpasseberg, een meer als heel goede binnen omstandigheid. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want in het kleurrijk opgesmukt Sjpashoes vond immers de uitroeping plaats van de nieuwe prinscarnaval 2019. Dit uiteraard onder auspiciën van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein o.l.v. hun eminente president Ton van Schaaik die overigens dit seizoen jubileert als zijnde 1 x 11 jaar “moelemeeker”.

Deze 2e zaterdag in het nieuwe jaar 2019 kenmerkte zich ook door het gegeven dat de “Verein” dit lopende seizoen als motto gekozen had:                                                                    

CIRCUS SJPASSEBERG ALAAF, D’R VASTELOAVEND SPETTERT ERAAF”

Conform dit motto gaf de “Verein” hier dan ook gestalte aan door een geweldig ogend decor te bouwen, geheel in circusstijl. Bij het zien van dit kleurrijk decor, met o.m. dank voor Frank Aretz, waande iedereen zich in gedachte in een heus circusonderkomen. Zelfs beroemde olifant Buba was op het decor geschilderd. Prachtig toch. Maar uiteraard stond dit carnavals circusgebeuren geheel in het teken van de uitroeping van de nieuwe prins 2019.

Maar alvorens de nieuwe, nog onbekende, heerser zich zou presenteren moest eerst nog afscheid genomen worden van regerende prins Jarmo l (Mengelers), ook omschreven als “ambassadeur”. Zijn abdicatie was dan ook een heel emotioneel gebeuren, waarbij de tranen rijkelijk een beloop had. Dat de dank van eenieder heel groot en verdiend was voor de wijze waarop Jarmo 1 zijn prinselijke taak optimaal vervulde, mocht dan ook overduidelijk blijken.

Vervolgens was het wachten op de komst van de nieuwe heerser, maar voor dit een feit was had de “Verein” zorg gedragen voor gezellig entertainment in aanwezigheid van narren en diverse bevriende carnavalsverenigingen. Optredens van goochelaar/komediant Pascal de Boer, zangeres Fiorenza en Mystery Quest Roy Gillesen zorgde ervoor dat het een onvervalst gezellige afwachting op de nieuwe heerser werd. Komediant Pascal de Boer werkte nog mee aan het lucratieve kandidatenspel wie de prins/prinses van 2019 zou worden. Natuurlijk was dit een dwaalspoor, want op het moment suprême werd traditioneel het heksenhuisje naar binnen gebracht.

De aftelcountdown van het carnavalsgetal 11 naar 0 kon beginnen en onder groot enthousiasme en een onvoorstelbare “regen” van confetti toonde, als grote verrassing, Sám Smits zich aan zijn narrenschare. Wat een binnenkomst en apotheose voor deze bijna 21 jarige jongeling (geboren 11 maart 1998, een jongeling met pit en ambitie en heel bekend in de omgeving. Na de officiële plichtplegingen maakte prins Sám l de openingsdans met zijn moeder Irene Dierx die op dit moment nog steeds jubileumprinses is van charmante Damesgarde De Geête van Groeët Ghen Heij.

Voor prins Sám l (Smits) kwam voor de tweede maal in zijn leven een carnavalswensdroom uit. Op 16 januari 2011 werd hij immers al als12 jarige, en lesvolgende in groep 8 van S.B.O. “De Griffel”, jeugdprins van Sjpasseberg/Heksenberg uitgeroepen. Destijds kwam al naar boven zijn voorkeur voor muziek als jeugdige DJ, fietsen en uiteraard carnaval.                                        

Toen al sprak hij over het gegeven om samen met alle Sjpassebergers een hele te gekke “vasteloavend” te gaan vieren. Nu hij grote prinscarnaval is geworden is de mening hierover niet veranderd. Dus gaat ook nu, tot Aswoensdag 6 maart a.s., deze mening opnieuw gestalte krijgen, wellicht ook als verjaardagscadeau enkele dagen later op 11 maart. Overigens staat Sebastiaan Korbmacher hem bij als “zorgzame” adjudant. De ouders van de nieuwe narrenheerser zijn Irene Dierx en Maurice Smits, terwijl Mia en Broer Dierx zijn opa en oma zijn en hij in Ashley en Teddy twee zussen heeft. Bovendien is hij inmiddels al 3 jaar gelukkig samen met vriend Nicky.

Overigens vervult hij voor het 2e seizoen ook het secretariaat van de “Verein”. Trotse eigenaar is hij ook van Sám Smits Design en carnavalsonderscheidingen.com en als artiest zanger onder de naam Sám Smits (Nederlandstalig/Limburgstalig). Sinds kort is Sám ook de nieuwe organisator van Parksjtad Leedjes Konkoer (PLK 2002). Kortom, Sjpasseberg heeft te maken met een heel vooruitstrevende narrenheerser die op zaterdag 26 januari in het Sjpashoes vanaf 19.11 uur receptie zal houden met huldiging jubilarissen Ton van Schaaik, Wiel Berends en uitreiking Orde van Verdienste aan Marco Custers.

Foto: uitroeping Callie Steijaert/foto prins Sam l: Leon Smeets

Geef een reactie