Dinsdag 22 januari verzorgen Mai Arets en Corrie Meijer voor IVN Kerkrade een presentatie over de paddentrek.
Verschillende soorten salamanders, padden en kikkers kunnen tijdens de paddentrek worden aangetroffen op en langs de Meuserstraat, Haanraderweg en omgeving, op weg van hun overwinteringsgebieden op de helling naar hun voortplantingswateren langs de Worm. Tijdens deze lezing leert u een en ander over deze bijzondere amfibieën. Tevens krijgt u praktische informatie over hoe u het best kunt helpen bij het overzetten. Samen proberen we tot een groep van paddenhelpers te komen, zodat er tijdens de paddentrek iedere avond iemand is om de kwetsbare dieren de weg over te helpen.
Start: 20.00 uur in café Oad Haander, Meuserstraat 38, 6464 EG Kerkrade

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie