Gemeente Simpelveld heeft weer een actieve Adviesraad Sociaal Domein. Afgelopen donderdag hebben wethouders Thijs Gulpen (Wmo en Participatie) en Hub Hodinius (Jeugd) het convenant met de nieuwe adviesraad ondertekend.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college advies over het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Met andere woorden over alles wat te maken heeft met zorg, welzijn, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Daarnaast kunnen zij (gevraagd en ongevraagd) advies uitbrengen bij zaken die daar zijdelings mee te maken hebben, zoals openbare ruimte (bushaltes, stoepen, toegankelijkheid) en afvalbeleid.

De nieuwe adviesraad vervangt de in 2007 geïnstalleerde Adviesraad Wmo en beslaat nu het brede sociale domein. In dat kader nemen we afscheid van drie leden van de (oude) Adviesraad Wmo: Annie Reuter-Kockelkoren, Annemarie Engels en Jo van der Werf. Zij hebben zich, samen met Ad Raaijmakers en Jo Vaessen, vele jaren ingezet binnen de adviesraad. Dankjewel Jo, Annie, en Annemarie!

Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie