Er is een ‘casco gebiedsvisie’ ontwikkeld voor de zogeheten Oostflank van Brunssum om grootschalige economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het gebied van 360 hectare gaat daarom flink op de schop. Er komen betere verbindingen, een facelift voor bedrijventerreinen, nieuwe bedrijfskavels en meer ruimte voor groen, energieopwekking en recreatie. Deze gebiedsvisie wordt in de komende jaren verder ingevuld.

Een en ander blijkt uit het gezamenlijke plan van de gemeente Brunssum, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg. Doordat het project Buitenring Parkstad Limburg in de afrondende fase komt, is het tijd om naar de toekomst te kijken. De Oostflank is door de aanleg van de Buitenring, de 26 kilometer lange gloednieuwe provinciale autoweg, goed bereikbaar geworden.  Dit vormt het ideale moment om het gebied open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen in de leisure en/of logistiek. Het voornemen is om van dit nieuwe bedrijventerrein het groenste van Limburg te maken en daarmee ook een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energieopgave.

“Door de aanleg van de Buitenring kan Brunssum zich nu verder ontwikkelen,” zegt gedeputeerde Eric Geurts. “De nieuwe autoweg verbetert het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de hele regio. Door de krachtenbundeling gaan we daar nu samen handen en voeten aan geven.”

Wethouder Jo Palmen: “Brunssum zoekt al langer naar oplossingen voor de Oostflank. Om het gebied om te vormen en te saneren. Daar profiteren zowel onze burgers als de bedrijven in onze gemeente van.” De wethouder lichtte het plan toe tijdens een openbare raadsinformatieavond op dinsdag 29 januari.

Gedeputeerde Staten, het College van Burgemeester en Wethouders van Brunssum en de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van de Stadsregio Parkstad Limburg hebben reeds ingestemd met het zogeheten concept ‘casco gebiedsvisie Oostflank Brunssum’ waarbij kansen en algehele opwaardering de drijfveer zijn. Er moet nog een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt waarbij ook wordt gekeken naar de effecten op het milieu. Verdere uitwerkingen van de gebiedsvisie komen te staan in de bestuursovereenkomst van betrokken partijen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie