“Een Wajong-uitkering krijg je niet zomaar,” beklemtoont Sandra Arets, adviseur intensieve dienstverlening bij het UWV. “Het zijn jongeren die heel kwetsbaar zijn. Die hulp nodig hebben bij het vinden van geschikt werk en waarbij (vaak) ook op de werkplek extra ondersteuning is vereist. Maar het zijn meestal ook hele sterke jongeren. Jongeren die – ondanks de vervelende dingen die ze dikwijls hebben meegemaakt – steeds weer de veerkracht vonden om op te krabbelen. En juist daardoor heel gemotiveerd zijn. Mensen met karakter.”

“Dat maakt ook mijn werk zo motiverend,” vervolgt ze. “Mijn doel is om Wajongers, die door onze arbeidsdeskundige ‘werkfit’ worden bevonden, te begeleiden naar passend werk. Dit gebeurt in samenwerking met ons WerkgeversServicepunt (WSP) dat zich inzet voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven helpt maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook werkgevers en arbeidsdeskundigen zijn hier nauw bij betrokken. Het is een samenspel dat draait om maatwerk. Ik zorg voor de benodigde begeleiding van de jongeren. Dat gebeurt individueel, maar ook in groepsverband. Hierbij is vooral aandacht voor basisvaardigheden. Hoe gedraagt iemand zich in een groep, houdt hij zich aan afspraken, ziet hij er verzorgd uit?”

“En wat zijn de kwaliteiten, waar is iemand goed in? Met name dat laatste is voor veel Wajongers nog wel eens lastig. Vooral als ze in een omgeving zijn opgegroeid waarin ze doorgaans alleen te horen kregen wat niet goed is. Om dat ‘omdenken’ in gang te zetten gebruiken we verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld het ‘Kwaliteitenspel’. Een spel met kaarten waar kwaliteiten op staan. De deelnemers geven elkaar een kaart en vertellen daarbij waar iemand goed in is. Zo bouwen we samen aan zelfvertrouwen. Intussen kijk ik samen met het WS naar passend werk. Vaak worden hiervoor nieuwe functies gecreëerd; het zogenoemde jobcarving. De arbeidsdeskundige beoordeelt uiteindelijk wat haalbaar is en informeert de potentiële werkgever over zaken als proefplaatsing, loondispensatie en jobcoaching.”

“Vervolgens is het zaak om in gesprek te blijven. We kijken continu hoe we elkaar kunnen ondersteunen om de plaatsing tot een succes te maken. Dat vergt tijd en energie. Daar zijn we ook altijd eerlijk over. Het is belangrijk om een realistisch beeld te scheppen. Er kan wel eens iets misgaan, daar moet je rekening mee houden. Wij gaan dan samen naar oplossingen zoeken. Neem bijvoorbeeld het meisje dat we laatst bij een schoonmaakbedrijf plaatsten. Ze deed haar werk prima, maar ze miste eigen initiatief. Zodra ze haar taken af had, ging ze dus gewoon ergens staan. De werkgever heeft er nu voor gezorgd dat ze altijd met een collega samenwerkt die haar kan aansturen. Zo creëer je werk op maat. Er zijn geen pasklare oplossingen. Dat maakt het werk met deze doelgroep ook zo boeiend. En dankbaar, want jongeren hebben nog een heel leven voor zich, hebben nog zoveel toekomst. Het is mooi om daar een steentje aan bij te dragen.”

Foto®Parkstad Actueel/Tom de Cock

Geef een reactie