Heerlen wil dit jaar ‘Fairtrade-gemeente’ worden. Bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad e.a. hebben zich hier al achter gesteld. Het moet lukken! Op weg gaan naar een stukje meer rechtvaardigheid in onze wereld…

HeerlenMondiaal wil daarom tijdens het volgende Café Mondiaal de kansen en mogelijkheden van Fairtrade nog eens onder de loep nemen. Want je kunt stellen dat de wereld verbeteren gewoon bij jezelf begint, ook als consument. Tegelijk weten we dat de ‘Nestlé’s’ van deze wereld de consument met mooie woorden en verhalen pogen gerust te stellen en zelfs te bedriegen; via ‘greenwashing’ van hun producten tot meer aankoop uit te nodigen.

Wat betekent zo een keurmerk als ‘Fairtrade’ eigenlijk? Helpen Fairtrade en andere keurmerken om de economische verhoudingen in de wereld te veranderen? En is het ook altijd ‘zuivere koffie’. Er is ook regelmatig kritiek op het keurmerk Fairtrade. Gaan de koffieboeren en hun land ermee echt op vooruit? Daar zijn de meningen verdeeld over. En andere keurmerken: beloven UTZ en anderen wel voldoende? En maken ze waar wat ze beloven? Hoe duurzaam zijn de aluminiumcups van Nespresso eigenlijk?

Wim van Kempen van HeerlenMondiaal zal een korte inleiding verzorgen. Tijdens het daaropvolgend gesprek zullen we hier nader op ingaan, waarbij we ons ook de vraag stellen hoe we de eisen aan keurmerken sterker kunnen maken?

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij Wim van Kempen, wimvankempen@kpnplanet.nl en telefoonnummer 045-5722503 of Harrie Winteraeken hwinteraeken@hotmail.com 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie