Emile Roemer blijft waarnemend burgemeester van Heerlen

Emile Roe­mer zet waar­ne­ming van bur­ge­mees­ter­schap Heer­len voort

Waarnemend burgemeester Roemer en gouverneur Bovens kunnen naar beider tevredenheid melden dat de waarneming van het burgemeesterschap in Heerlen zal worden voortgezet door de heer Roemer totdat de Kroon een nieuwe burgemeester heeft benoemd.

Het Koninklijk Besluit voor het ontslag van de heer Krewinkel zal eerst worden afgewacht. Daarna zal de gouverneur met de gemeente Heerlen in overleg treden over hoe de belangen van de gemeente Heerlen het beste kunnen worden gediend.

Foto Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie